Kömürden Gelen Enerji

Teknoloji geliştikçe ve işleri bizim yerimize yapacak makinelerin sayısı arttıkça bu makinelerin çalışması için gerekli olan elektrik enerjisine olan ihtiyacımız günden güne artıyor. Be enerjiyi elde edebilmenin birkaç yolu var. Termik santraller de bunlardan bir tanesi. Geliştirilen yeni teknikler sonucunda termik santrallerin kapatılması gündeme geliyor. Peki termik santraller kapatılmalı mı?

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralidir. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine Çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılarak geri suya dönüştürülür. Bunları yaparken de fosil yakıtlar kullanılır. Bu yüzden insan üretimi karbon dioksit emisyonun büyük kısmını termik santraller oluşturuyor. Bunun sonucunda da küresel ısınma artıyor, asit yağmurları meydana geliyor, buzullar eriyor ve bütün dünya bu durumdan etkileniyor. Ayrıca termik santraller yerine keşfedilen yeni enerji kaynaklarına göre daha kirli sayılabilir. Üstelik bu enerjiler yenilenebilirken yani bir sınırı yok iken termik santrallerde kullanılan fosil yakıtların yaklaşık olarak 2050 yılında tükeneceği tahmin ediliyor. Ayrıca santrallerde yüksek sıcaklıklarda elde edilen buharın soğutulması amacıyla yer altı suları veya akarsular kullanılmaktadır. Santraldeki sıcak su ile soğuk su değişimi yapılarak ortam soğutulmaktadır. Çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su bırakılan ortamdaki canlılara zarar vermektedir. Ayrıca bu su akarsu ve yer altı kaynaklarını kirletmekte ve yeşilliği de tahrip etmektedir.

Öteki taraftan termik santraller her ne kadar ana amaçları elektrik üretmek olsa da endüstriyel amaçlı ısı üretiminde, konutların ısıtılmasında ve deniz suyunun tuzdan ayrılmasında kullanılabiliyor. Diğer enerji kaynaklarının çalışabilmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekirken termik santraller kömürün taşınabildiği her yere kurulabilir. Örneğin nükleer santraller soğutma için çok miktarda suya ihtiyaç duyduğundan deniz kenarlarına kurulmak zorundadır ya da rüzgar türbinleri rüzgarın çok olduğu yere konumlandırmak zorundadır. Termik santraller ise kömürün taşınabildiği her yere kurulabilir ki bu da alternatif enerji kaynakları için elverişsiz ortamlarda termik santrallerin elektrik ihtiyacını karşılayabileceği anlamına geliyor. Ayrıca termik santrallerde kalitesi düşük olan kömür ve su kullanıldığı için tasarruf edilerek elektrik diğer yöntemlere kıyasla daha ucuza üretilebilir. Bir başka açıdan bakacak olursak bu santraller ülkeler için istihdam oluşturuyor. En azından diğer santraller yaygınlaşana kadar bu faktör de termik santrallerin çalışması için bir sebep olabilir.

Dünyada termik santraller kapanmaya başlamışken ülkemizde de beş tane termik santral kapatılmış, bir tanesi de kısmi olarak kapatılmıştır çünkü yapılan araştırmalara göre dünya üzerindeki termik santrallerin yüzde kırk ikisi zarar ediyor. Ayrıca 2030’da güneş ve rüzgar enerjisinin kömür enerjisinin yüzde doksan ikisinden daha ucuz olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle bence termik santrallerin kapatılmaya başlaması doğrudur.

 

Kaynakça: https://www.yeniakit.com.tr/haber/termik-santral-nedir-hangi-termik-santraller-kapatildi-989068.html

https://tr.wikipedia.org/wiki/Termik_santral

https://350turkiye.org/dunyada-ilk-defa-yapilan-bir-calismaya-gore-komurlu-termik-santrallerin-yuzde-42si-zarar-ediyor/

 

 

 

 

 

(Visited 24 times, 1 visits today)