KÖPEKLER NEDEN KOKLAR?

Köpeklerin koku almasının en büyük nedeni bir şeyi tanımak ve bu kokuyu, hafızasına kazımaktır. Köpekler kokladıkları kokuları çok uzun zaman akıllarında tutarlar. Köpeklerin en çok kullandığı duyu organı burunlarıdır. Köpekler hep koklama duyularını, tanışmada, yabancı bir şeyi tanırken koku duyularını kullanarak ve o madde ona yarar mı yoksa  zarar mı vereceğini anlarlar. En çok koku alma duyusu gelişmiş olan köpeğin adı BASSET HOUNDLAR ‘dır sürekli etrafı koklar ve hiç kaçırmadan kokuyu takip ederler. Avcılıkta köpekler çok kullanılır, çünkü köpeklerin koku alma seviyesi çok yüksektir. Bu yüzden bu yöntem yıllarca süre kullanılmaya başlanmıştır ve hala devam ediyor.

(Visited 106 times, 1 visits today)