KÖTÜ BİR RUH HALİ BAŞARININ ANAHTARI OLABİLİRMİŞ?

Yönetsel işlevimizi günlük yaşamda kullanma yeteneğimiz, olumlu ve olumsuz etkiyi yansıtan ruh halimizden etkilenir. Bununla birlikte, bu duygusal deneyimlerin yönetsel becerilerimiz üzerindeki etkisi ve bu ilişkinin duygusal tepkide bireysel farklılıklardan etkilenip etkilenemeyeceği belirsizdir.
Yapılan yeni bir araştırma, bazı insanlar için kötü bir ruh halinde olmanın odaklanmaya, zamanı yönetmeye ve görevleri daha iyi düzenlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi.
Bu durum yine de nasıl bir birey olduğumuza bağlı. Bazı insanlar yüksek tepkisel mizaçlara sahiptir ve duygusal tepkileri yoğun ve uzun bir süre yaşarlar. Bazı insanlar ise düşük tepkisel mizaçlara sahiptir ve öfkeli olsalar bile bu durum çok uzun sürmez.*Kötü bir ruh hali başarının anahtarı olabilir bence olabilir.Çünkü insan kötü bir ruh halinde daha hırslı daha istekli derslere çalışabilir.Onu geçmek hırsıyla ,onu yenmek hırsıyla daha fazla çalışabilir insan.Kötü ruh aslında insan için kötü bir şey ama başarı anlamında başarıyı artırıyor.Psikolog Tara McAuley, “Sonuçlarımız, kötü bir ruh halinin günlük yaşam için önemli olan düşünme becerilerini geliştirebileceği bazı insanlar olduğunu gösteriyor” diyor.
Çalışmada, 95 katılımcıdan elde edilen veriler dokuz farklı görevi tamamlamak ve ruh halleri ve kişilik tipleri ile ilgili soruları cevaplamak için soruldu. Yüksek tepkisel mizaçtaki bireyler için daha kötü bir ruh hali daha iyi performans ile ilişkilendirildi.**Yani diyecek şu ki kötü bir ruh hali başarının anahtarı olabilir.

*https://yandex.com.tr/search/?text=K%C3%96T%C3%9C%20B%C4%B0R%20RUH%20%20HAL%C4%B0%20BA%C5%9EARININ%20ANAHTARI%20OLAB%C4%B0L%C4

**https://yandex.com.tr/search/?text=K%C3%96T%C3%9C%20B%C4%B0R%20RUH%20%20HAL%C4%B0%20BA%C5%9EARININ%20ANAHTARI%20OLAB%C4%B0L%C4

(Visited 153 times, 1 visits today)