Kötü Ruh Hali Aslında Başarının Anahtarıysa?

Başarılı olabilmek için  yapılması gerekilen bazı zorlu ve zorunlu  şeyler var. Bunlardan en önemlisi kendimizi duygusal yönden iyi hissetmemiz yani motive olmamız lazım ki böylelikle yaptığımız işten verim alabilelim. Aynı zamanda bazı insanlar için bu şart gerekmiyor bile. Yapılan yeni bir araştırma, bazı insanlar için kötü bir ruh halinde olmanın odaklanmaya, zamanı yönetmeye ve görevleri daha iyi düzenlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Öğrencilerde özellikle de sınav gurubu öğrencilerinde bu tip sıkıntılar varsa beraberinde çok büyük sorunlar getirebilir.Bu durum yine de nasıl bir birey olduğumuza bağlı. Bazı insanların duygusal tepkileri yoğun ve uzun bir süre yaşarlar.  Bazı insanlar ise düşük tepkisel mizaçlara sahiptir ve öfkeli olsalar bile bu durum çok uzun sürmez. Dediğim gibi bu durum az da olsa insanın yapısıyla da alakalı. Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nden araştırmacılar, bulgularının duygusal ruh halinin yönetsel işleyişi nasıl etkilediğini, hatırlama, hızlı düşünme ve detaylara dikkat etmek üzere önemli beceriler grubunu nasıl etkilediğine dair daha fazla bilgi sunduğunu söylüyor. Psikolog Tara Mc.Auley, “Sonuçlarımız, kötü bir ruh halinin günlük yaşam için gerekli  olan düşünme becerilerini geliştirebileceği bazı insanlar olduğunu gösteriyor” diyor. Aslında bu araştırmaya bakarsak kimi insanlar için kötü ruh hali, çalışmanın tetikleyicisi de olabilir.                                                                                            Çalışmada, 95 katılımcıdan elde edilen veriler dokuz farklı görevi tamamlamak, ruh halleri ve kişilik tipleri ile ilgili soruları cevaplamak için soruldu. Yüksek tepkisel mizaçtaki bireyler için daha kötü bir ruh hali daha iyi performans ile ilişkilendirildi. Daha olumlu bir ruh halinde bulunmak, (yüksek tepkili veya düşük tepkili) bireylerin hatırlama, hızlı düşünme, detaylara dikkat etmek ve sınavlar üzerindeki performansı üzerinde herhangi bir etkiye sahip görünmediği de böylelikle kanıtlanmış oldu.

(Visited 62 times, 1 visits today)