Kültür Bir Mirastır Geleceğe Aşılanabilirse

Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüne kültür denir. Kültür, toplumları birbirinden ayıran en , medeniyetleri oluşturan en önemli faktörlerdendir. Kültür, bireysel ve toplumsal kimliğimizi oluşturur , bu nedenle çok değerli ve vazgeçilmezdir. Öyle ki kültürü oturmamış bir toplum , başka toplumların heyecanlarına kapılmış, onların boyunduruğu altına girmiş bir toplum olup çıkar.

Kültürümüz, geleceğe aktardığımız en güzel miraslarımızdandır. O bizim tarihimiz, yaşayış biçimimizdir. Kültürümüzü bilmek ve ona sahip çıkmak çok önem arz eder. Ayrıca kültür tek bir boyutta ele alınmamalıdır. Bir toplumun yemek kültürü, müzik kültürü, sanat kültürü, gelenek ve görenekleri, değerleri, bilgi ve yaşanmışlıkları, tarihi ve dili o toplumun kültürü kapsamında ele alınabilir. Bu birçok yöne dağılmış tarih çokça alanı kapsamakta ve bir toplumun neredeyse her boşluğunu gidermektedir. Türk kültüründen örnek vermek gerekirse kına geceleri, bayramlar, sünnet düğünleri, asker uğurlamaları, misafire ikram edilen kolonya, çikolata; yemek ve içecek kültüründen Türk kahvesi, lokum, baklava, kebap , ayran gibi kültürden çokça öge bulabiliriz. Bu kendi halinde kalıplaşmış unsurlar bütünleşerek genel bir kültür anlayışı oluşturur ve geleceğe yansır. Bu kültürü geleceğe yansıtabilmek epey önemlidir fakat kültürün tamamen kopyası bir hayat izlemek ne kadar doğru? Gün geçtikçe evrimleşen ve modernleşen bu dünyada eskilerin yaşanmışlıklarıyla ilerlemek bize yetebilir mi?

Globalleşen dünyada, ülkeler arası ekonomik, siyasi  sosyal ve kültürel ilişkiler daha yaygın hale gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini hızla geliştiği şu zamanlarda ülkeler ve bireyler arası ilişkiler yoğunlaşmakta,yeni boyutlara taşınmaktadır. Toplumların bu denli iç içe olmasından  dolayı bilgi ve kültür alışverişi de artmaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse : yurt dışında kutlanan cadılar bayramı artık günümüz Türkiye’sinde de kutlanmakta. Bu asla kötü bir durum değilidir fakat başka ülkelerin kültürlerinden etkilendiğimizin bir kanıtıdır. Zaten küreselleşen dünyada  bu denli etkileşimlerin yaşanmaması beklenemez. Sorumuza gelecek olursak, bence kültürel farklılıkları tüm detaylarıyla ve bütün renkleriyle korumaya çalışmak olanaksız.  Başka ülkelerden örnek almamız, onlara benzemeye çalışmamız gereken birçok yön bulunmakta. Mesela Türkiyenin ilk kuruluş zamanlarında Avrupa’nın eğitim sisteminden, demokraside izlediği yollardan aldığımız ve kendi kültürümüze yedirdiğimiz birçok unsur var. Bunlar göz ardı edilemez detaylar. Eskiden bir tek Amerika’da bulunan hamburger yemeğine bugün neredeyse her ülkede, her köşe başında ulaşabiliyoruz.

Sonuç olarak, değişime yüz tutmuş bu dünyada değişime engel olma çabalarını saçma buluyorum. Her kültürden edinebileceğimiz farklı ve güzel bilgiler ve tatlar mevcut. Bunlarla kendi kültürümüzü zenginleştirmeye çalışmalıyız bence.

(Visited 43 times, 1 visits today)