Kültür Karmaşası

Milyonlarca yıldan beri insan dünyada varlığını sürdürmüştür. Bu da farklı yerlerde yaşayan insanları farklı adaptasyonlara uğrayıp farklı türleri başka bir deyişle ırkları oluşturmuştur.

Bu da milyonarca farklı kültür demek ırkların yaşadıkları süre boyunca çevreye vb. şeylere göre şekillendirdikleri davranışlara adaptasyon denir. farklı adaptasyonlar farklı kültürlere sebep olur farklı kültürler ise karmaşaya ve kaosa. Aslında bunun en bilinir örneği mezhepler. Mesela Hıristiyanlık için mezhepler Ortodoksluk, protestanlık ve katoliklik olmaz üzere 3e ayrılır. Her bir mezhep aynı şeye inanır fakat ibadetleri ya da davranışları farklılık gösterir bu da bazen savaşlar kavgalar ya da kaoslara neden olur. Bu adaptasyon kültürüne başka bir örnek vermek gerekirse Karadeniz yaylarında ulaşım çok zor olduğu için oradaki köy insanları bu duruma ıslık yoluyla çare bulmuşlardır.

Bu bir kültürdür, kültür aslında ırkların oluşum sürecinin başında yer alan insanların davranışlarının şekillendirdiği bir davranışlar bütünüdür. Mesela bir örnek düşünelim. Milattan Önce bir aile reisisiniz evde avlanmayı siz yapıyorsunuz ama evde beslenmesi gereken 4 kişi var bu da evde doğru ve adaletli paylaşımı yapmak için bir yol bulmak demek. Yolu buldunuz bunu çocuklarınız gördü ve öğrendi sonra kendi çocukları öğretti ve bu böyle devam etti bu da devam eden ırkınızın kültürü olarak var olmaya devam etti.

Türkler Osmanlının yükselme döneminde 3 kıtaya sahip olmuştur. Bu nedenden dolayı Türkler en büyük kültüre sahip ırklardan biridir, yani Dünya üzerinde iki tane büyük kültür vardır Asya kültürü Avrupa kültür. Bunun nedeni ise öncelikle türkler orta asyada hüküm sürmüştür fakat sonra anadolu yani şimdiki türkiye topraklarına gelmştir. O zamanlar avrupa kültürü de çok köklü olan bizans roma kültürlerine dayanır. Fakat şimdi tam tersi olsa da o zaman ki osmanlı imparatorğluhun başına çok güçlü ve çok başarılı padişahar geçip osmanlı yani anadolu için aydınlık ve refah dönemini başlatmıştır. Onun dışında yaklaşık 400 yıl sonra Türklerin başına Dünyanın en iyi lideri denebilecek potansiyele sahip düşüşte olan osmanlı devletini şaha kaldırarak onlarca kat ve kat güçlü devletlerle savaşıp türkiyeyi kurmuştur yani dediğim gibit ürklerin kültürü çok güçlüdür.

Bu nedenden dolayı şu hayattaki en önemli şeylerden biri kültür ve geleneklerdir. Ve kültürü bilmeyen bir millet millet olamaz.

(Visited 121 times, 1 visits today)