Küresel Ekonomik Çözüm

Dünya üzerinde farklı ülkelerde farklı para birimleri kullanılmaktadır. Her birimin diğerleri ile kıyasla farklı bir değeri vardır. Tür farkından dolayı her yerde geçerli bir para birimi bulunmamaktadır. Küresel bir para birimi ise pek çok probleme çözümdür.

Küresel bir birim için önce bütün para birimlerinin ortadan kaldırılması gereklidir, bu sayede geriye tek bir birim kalır. Aynı zamanda bu birimin öbür birimler ile kıyaslanması engellenir, aksi taktirde bu birim her yerde aynı değerde olamaz. Bundan sonraki en önemli faktör bu birimi sembolize edecek olan simgedir. Karmaşık yapılı logolar akılda kalıcı değildir, basit şekillerden oluşanları ise insanlar daha kolay hatırlar. Sembol tarafsız olmalı, herhangi bir ülkeyi, bölgeyi, dini içinde bulundurmamalıdır. Aynı zamanda bir anlamı olmalıdır. Örneğin “₺” sembolü fark etmesek de içinde birçok anlam bulundurur.

yle bir para biriminin kabul edilmesi dünya üzerindeki birçok problemin üstesinden gelmemizi sağlar. Her yerde aynı olacağından küresel bir asgari maaş belirlenmesi sağlanır ve aynı türdeki işlerin sabit geliri olur. Geçerliliğinden dolayı olacağından paranın fiziksel hali her yerde kullanılabilir, tek bir bölgede kullanılabilen paralar ortadan kaldırılmış olur. Ticaret sabit bir birim üzerinden yapılacağından daha hızlı ve kolay olur. Her ülke ekonomik olarak eşit olur ve ekonomik krizler engellenir. Aynı türdeki ürünler her yerde eşit fiyatta satılır. Bankalarda para transferinde tek bir birim kullanılacağından işlemler daha kolay gerçekleşir, bir birimin diğer bir birime dönüştürülmesi gerekmez.

Her ne kadar pozitif yanı olsa da küresel para biriminin negatif yanları da vardır. Bu birim kabul edilecek olursa her para biriminin küresel birime çevrilmesi gerekir. Bu basit görünse de birimler arasındaki değer farkından dolayı zordur. Bir başka sorun da bir ülkenin ne kadar paraya sahip olacağıdır. Farklı para birimlerinin oluşmasının nedeni o birimin tek bir bölgenin ekonomisini temsil etmesidir. Eğer o bölgede kriz yaşanıyorsa diğer birimlere göre daha değersiz olmaya başlar, farklı yerlerde kullanılır ise değeri artar. Küresel bir birimde ise bu değer her yerde aynıdır. Bir ülkenin gelirini üretimine bağlamak mümkündür ama bu durumda ise asgari maaş bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.

Kısacası küresel para birimi kullanılmalıdır ama eksiklikleri de giderilmelidir. Mükemmel bir sistem oluşturulsa da koşullar bu birimin kabul edilmesine karşı problem çıkartabilir. Her ne kadar çoğu duruma çözüm olsa da bu birimin kullanılmadan önce bütün ülkeler tarafından kabul edilmesi gerekir.

 

(Visited 17 times, 1 visits today)