KÜRESEL ISINMA

Küresel ısınma nedir? Küresel ısınma ısıyı tutan gazların atmosfere yayılmasıyla oluşan iklim değişikliğidir. Küresel ısınmanın yıllar içerisindeki değişimi hakkında şu bilgiler mevcuttur: Küresel ısınma 1880 ile 2012 yılları arasında 0.65 dereceden 1.06 dereceye geçerek 0.85 derecelik artış gösterdi. Sıcaklık ölçüm verilerine göre 1979’dan itibaren, alt troposferin sıcaklığı on yıl başına 0,12 ile 0,135 derece arasında artış gösterdi.

Küresel ısınmanın Dünya’ya etkileri de ne yazık ki oldukça fazladır. Küresel ısınmanın çoğu kişinin bilmediği zararları var. İnsanlar bu zararlara sadece “Aman sadece bir, iki etkisi var” diyebilir. Ama bunlardan en önemlisi sıcaklığın artması sonucu buzulların erimesi. Buzullar su olup denizlerin yüksekliğini arttırıyor ve bu sular yaşam alanlarımızı daraltıyor. Küresel ısınma sonucu kutuplar ve yakın bölgelerinde buzlar eridikçe yerlerini kara veya sular alıyor. Kısaca, artan insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazlarının atmosferdeki oranının artması, küresel ısınma yol açarak iklim değişikliğine sebep oluyor. En önemli gazlardan biri olan karbondioksit araç egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika bacalarından atmosfere bırakılıyor. Araştırmalara göre Dünya genelindeki fosil yakıttan yayınımların yaklaşık %45’i kömür kullanımı sonucunda ortaya çıkmakta, %35’i petrol ve %20’si de doğal gazdan kaynaklanıyor.

Küresel ısınmayı durdurmak için gerekenleriyse şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Enerji dostu ampuller kullanmalıyız.
  • Televizyonları bekleme modunda bırakmamalıyız.
  • Parfüm kullanmamalıyız.
  • Deodorant kullanmamalıyız.
  • Doğru ışıklandırma kullanmalıyız.
  •  Klima yerine vantilatör kullanmalıyız.
  •  Evleri ısı kaybına karşı yalıtmalıyız.
  •  Eşyaları, radyatörleri kapatacak şekilde yerleştirmemeliyiz.
(Visited 80 times, 1 visits today)