Küresel Isınma

KÜRESEL ISINMA

Küresel ısınma yaşadığımız dünya’yı, dünya’nın içinde yaşayan canlıları olumsuz etkilemektedir. Ormanların yok edilmesi, fazla sera gazı üretilmesi, hızlı nüfus artışı ve tüketimin artması küresel ısınmanın başlıca sebepleridir. Bunların sonucunda aşırı sıcaklık ve yangınlar, kuraklıklar, doğal afetler, açlık, yoksulluk ve hastalıklar oluşmaktadır. Ayrıca buzulların erimesinden dolayı bazı adalar ve kıyıların su altında kalması söz konusudur.

Mesela daha az fabrika yapılabilir, deodorant ve parfüm kullanımı azaltılabilir, daha çok ağaç dikilip ormanlar korunabilir, elektrik daha az kullanılabilir ve daha az su tüketebiliriz. Güneş, rüzgar gibi enerji kaynakları kullanılabilir.

Küresel ısınmaya karşı hepimizin yapabileceği bir şeyler vardır.

(Visited 32 times, 1 visits today)