Küresel IsınMa

Giderek sanayileşen ve gelişen günümüz dünyasında değişimlerin özellikle iklim değişimlerinin yaşanması maalesef ki kaçınılmaz bir gerçek.  Küresel ısınma neden olur? atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, Güneş’ten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığından dolayı oluşur. Küresel ısınmanın günümüzdeki gibi büyük çaplı bir tehdit haline gelmesindeki en büyük etken insanlar dikkatsizlikleri ve yaptıklarıdır.Hiçbir işi hakkıyla yapmayan insanoğlu yaptığı fabrikaların, evlerin, havalimanlarının ucuz  olmasını çevreye zararsız olmasına tercih ettiği, para gibi hammaddesi bile doğadan gelen maddeleri doğanın kendisinden yani çiçeklerden , ağaçlardan hatta belki  insanlardan bile daha önemli varsaydığı için çok yakın gelecekte yüzleşeceğimiz küresel ısınma ve iklim değişikliği gerçeklerine olabildiğince hazır olmak zorundayız.

Bu uğurda yapacağımız  ufak hamlelerin ilerleyen zamanlarda büyük değişikliklere yol açacağına inanarak ufak veya büyük elimizden geleni yapmalıyız sonuçta gelecek hepimizin. Geçtiğimiz aylarda toplanan IPCC de  yani Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelinde hazırlanan raporda daha az et üretilip hayvancılık yapılan arazilerde sebze 

yetiştirildiğinde aynı alanda yetiştirilen sebzelerle daha çok insanın doyurulabileceği öne sürüldü. Bu rapor aklıma iki soru getirdi. Birincisi BM neden toprakların verimli kullanılması için hayvancılığın yapıldığı  yerlere değişim fikri sunarken topraklara ve doğaya hayvancılıktan kat ve kat zarar veren tarım  alanlarına   inşa edilen    mimari yapılara  fabrikalara  veya  doğaya her gün sayısız  zararlı gaz ve madde salan tesislere   neden önerge sunmadı . Bana kalırsa  çoğu orta doğu ülkesinin ekonomisinde büyük bir rol oynayan  hayvancılık faaliyetlerinin ortadan kaldırılması ilerleyen zamanlarda bu tarz ülkelerin ekonomilerinde büyük problemlere yol açar  .Bu şekilde düşünecek olursak BM nin çoğu orta doğu ülkesinin ekonomisini büyük şirketlerin ve devletlerin ekonomisine tercih etmesi çok üzücü . Ama her iki taraf için de düşünürsek ekonominin ilerleyen zaman dilimlerinde düzelebileceğini hatta belki eskisinden daha iyi olabileceğini fakat doğanın ufak bizlerin dikkate bile almayacağı  hataları bile affetmeyeceğini düşünürsek ekonominin çökmesinin  veya bozulmasının çok  daha zararsız bir problem gibi gözüküyor. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler gibi önemi bir kuruluşun besin üretimi gibi bir konuda bile çalışma yapması  bana  durumun ne kadar ciddi olduğunun büyük bir  göstergesi gibi geliyor.

Küresel ısınma

Uzun lafı kısası iklimler değişiyor ve zamanımız her geçen gün biraz daha azalıyor bu günün  daha güzel bir gelecek için harekete geçmek için tam zamanı olduğunun bilincinde olup bir şey yapacak isek hemen yapmalı ve güzel bir gelecek için kararlar verirken ince eleyip sık dokumalı ve doğanın her zaman bizden daha güçlü olduğunu ve olacağını asla unutmamalıyız .Ünlü düşünür ve yazar Dostoyevski nin de dile getirdiği gibi “Doğaya karşı işlenen bir suçun öcü insan adaletinden çok daha zorludur.”

(Visited 9 times, 1 visits today)