Küresel Isınma

Dünyada bütün yaşamı etkileyen küresel ısınma, maalesef ki acı bir gerçek. Küresel ısınmadan dolayı insanlar ve hayvanlar ölüyor, doğa zarar görüyor. Peki küresel ısınma nedir ve nasıl durdurulabilir?

 

 

Küresel ısınma yani iklim değişikliği, ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının etkisiyle sera etkisi yaratıp dünyadaki sıcaklıkları artırmasıdır. Karbondioksit (CO2) sera gazlarına örnek olarak verilebilir. Karbondioksit ve diğer sera gazları atmosferde ısıyı tutarak kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artmasına sebep olur. Bu yüzden de dünyadaki ortalama sıcaklık değerleri artar ve doğal yaşam, bu artış 1 veya 2 derece olsa bile, etkilenir. Peki bu sera gazları neden oluşuyor?

 

 

Yıldan yıla gelişen sanayi ile artan fosil yakıt tüketimi, fabrikalardan yayılan gazlar, tarımsal faaliyetlerde meydana gelen yan ürünler ve bunun gibi birçok etken sera gazlarının oluşmasına sebep olmaktadır. Bunu aklınızda canlandırmak için bir araba düşünün. Arabadaki yakıtın yani benzinin yakılmasıyla motora güç sağlanır ve böylece araba yol alır. Ancak bu yakılma olayı sonrasında bir yan ürün oluşur. Karbondioksit gazı. Bu gaz, zehirli bir gaz olduğu için arabanın egzozundan atılır ve atmosfere verilir. Böylece bu gaz atmosfere karışmış olur ve sonrasında küresel ısınmaya kadar uzanan bir olaylar döngüsünü başlatır. Bunun gibi bir başka örnek ise fabrikalardan verilebilir. Fabrikalardaki o devasa makinelerin çalışabilmesi için fazlasıyla enerji gerekmektedir. Bu de enerji, enerji üretim tesislerinden sağlanır. Bu tesislerin çoğu, enerjiyi, fosil yakıt kullanarak elde eder; sonuç olarak her şey başa döner ve bu döngü, atmosferdeki karbondioksit gazını artırır.

 

 

Peki neden? Neden enerji üretim tesislerinin çoğu fosil yakıt kullanıyor? Bu sorunun cevabı basit: Para. Düşünün öyle büyük enerji şirketleri, yerlerini korumak için paraya ihtiyaç duyar. Ve fosil yakıttan enerji üretimi, fazlasıyla ekonomiktir, tasarrufludur, neredeyse hiç para kaybetmezsiniz. O tesislerin inşası da ucuzdur, yakılacak yakıtı da. Mesela kömür. Dünyada fazlasıyla bulunan fosil yakıtlardan biridir kömür. İşte o şirketler o ucuz fosil yakıtları kullanarak tasarruflu ama temiz olmayan bir şekilde enerji üretir.

 

Bazı enerji tesisleri ise enerjiyi daha sağlıklı bir şekilde üretir. Biz bu üretilen enerjiye, yenilenebilir enerji diyoruz. Yenilenebilir enerji; güneş ışığı, rüzgâr, yağmur, gelgitler, dalgalar ve jeotermal ısı gibi doğal kaynaklardan elde edilen enerjiye denir. Bu tür enerji kaynakları, yenilenebilir olduklarından ve yenilenme süreleri doğa ölçeğine göre uzun olduğundan fosil yakıtların tam tersidir. Rüzgâr türbinleri, barajlar, güneş panelleri gibi birçok yapı yenilenebilir enerji üretir. Ancak bu tesislerin ve yapıların inşası maliyetli olduğundan çoğu şirket tarafından tercih edilmemektedir. Aynı zamanda bu kaynaklara her zaman bel bağlayamazsınız. Bir baraj inşa edersiniz su kurur, rüzgâr türbini kurarsınız gerekli olduğu kadar rüzgâr esmez ve yeterli verim elde edemezsiniz. Bunun gibi birçok etken, bu enerji kaynaklarının tercih edilmemesinin başka bir sebebidir.

 

 

Peki küresel ısınmayı nasıl durdurabiliriz? Küresel ısınmayı durdurmanın en başında fosil yakıt tüketiminin azaltılması geliyor. Küresel ısınma ve etkileri protesto edilerek halk bilinçlendirilebilir. Fosil yakıt tüketiminin azaltılmasıyla ilgili bir yasa çıkarılabilir. Veya insanlar kendi kendilerine bu konuda bir atılım yapılabilir. Ancak bunların en ama en başında insanların istek ve emekleri gelmelidir. Bir problemi istemeden veya emek sarf etmeden çözemezsiniz. O problemi çözmek için gerçekten inanmanız lazım. Gerçekleri göz ardı etmeden, iyiliği ve güvenliği önemseyerek inanmak.

 

 

Sonuç olarak, küresel ısınma; hayatımızın acı bir parçası ve çok geç olmadan onu ortadan kaldırmalıyız. Ancak bunu istemek lazım. Gerçekten inanarak. Gelecek nesillere inanarak. Bütün hepsi onlar için. Bütün hepsi yarını yaşamak, yaşatmak için…

 

 

 

Kaynak: Vikipedi

(Visited 25 times, 1 visits today)