İklim Değişikliğinin Hayatımızda Sebep Olduğu Negatif Etkiler

Küresel Isınma

Yenilenebilir enerji kullanımı ile küresel ısınmanın yarattığı olumsuzlukların önüne çok kolay bir şekilde geçilebilir. Yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması fosil yakıt kullanımının azalmasına ve çevreye verilen zararın azaltılmasını sağlar. Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır. Bu sayede, tüm dünyadaki çevre ve hava kirliliği azaltılabilir, uzun vadede en aza indirilebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yerli enerji üretimi sağlanabilecek, çevre kirliliği en aza indirilebilecek. Farklı alanlarda da kullanımları mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları:

Rüzgar Türbinleri:

Rüzgar gücü pervaneleri çevirerek jeneratörün çalışmasını sağlar, böylelikle enerji üretilir. Hem bedava hem de sonsuz bir enerji kaynağıdır. Uzun süre bozulmadan enerji üretebilir. Bu yüzden çevre dostudur.

Güneş Panelleri:

Güneş ışığını doğrudan enerjiye çeviren panellerdir. Kullanım alanı çok geniştir ve her yerde enerji üretebilir. Emisyon üretmez dolayısıyla hava kirliliğine ve gürültüye sebep olmaz. Kullanım süresi uzundur, yaklaşık 20 yıl ömürleri vardır.

Hidroelektrik Santral:

Hidroelektrik santralleri dünyanın her tarafında kullanılan en yaygın ve en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hidroelektrik enerjisi suyun barajlardaki pervaneler döndürmesiyle elde edilir. Yani suyun hareket enerjisiyle elektrik enerjisi elde edilir.

Dalga Enerjisi:
Denizde oluşan dalgalanma hareketlerinin ortaya çıkardığı basınçtan faydalanarak elde edilen enerji türüdür.

Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünyanın geleceği için çok önemli çünkü tükenebilir enerji kaynakları kullanılmaya devam ederse küresel ısınma gittikçe artacak ve geleceğe bırakabileceğimiz sağlıklı bir dünya olmayacak. Yenilenebilir enerji kullanmalıyız çünkü yenilenemeyen enerji kaynakları doğaya telafi edemeyeceğimiz zararlar veriyor. Yüzyıldan fazla süredir enerji üretmek için fosil yakıtları kullanıyoruz. Ancak günümüz dünyasında petrol, gaz ve kömür kullanımı her geçen gün daha büyük bir probleme dönüşüyor. İlk anda herkesin aklına küresel ısınma gelse de yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacımızın başka sebepleri de var. Örneğin; İklim değişikliği, iklim değişikliği dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehditlerden biri ve bunun en önemli nedeni fosil yakıtları kullanmadaki ısrarcılığımız. Bugüne kadar elektrik üretmek için kömür, gaz ve petrol kullandık. Bu durum yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan bağlılığımızı artırırken, küresel ısınma konusunda büyük bir tehlike yarattı. Petrol, doğal gaz, kömür gibi yakıtlar yakıldığı zaman atmosfere karbondioksit, kükürt, azot  gibi zararlı kimyasallar yaymaktadır. Bu durum iklim değişikliğinden atmosferin yapısına kadar bütün dünyanın işleyişini tehdit eden bir durumdur. Üstelik bu durumda, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi uzun vadede yine bütün dünyayı etkileyecek büyük bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Bu sebeplerden dolayı yenilenebilir enerji kullanımı ile küresel ısınmanın yarattığı olumsuzlukların önüne geçilebileceğine inanıyorum.

 

(Visited 86 times, 1 visits today)