Küresel Isınma İçin Birlikte

Küresel ısınma günümüzde birçok insanın hala çok ciddiye almadığı ama günümüzün en önemli sorunu sayılabilecek kadar tehlikeli bir sorun halini almıştır. Atmosferde bulunan karbondioksit, metan ve ısıyı tutma özelliği olan benzer gazların tümüne sera gazı adı verilir. Bu gazların atmosferdeki miktarının artması  güneşten gelen ışınların Dünya’dan yansıyarak geri dönmesine engel olan ve ısının bu gazlar tarafından tutulmasına neden olur ve buna sera etkisi denir. Bu etki sonucunda Dünya’nın sıcaklığı artarak canlı yaşamını tehdit etmeye başlar. Bu tehdite küresel ısınma denir. İklim değişikliği, buzulların erimesi ve su seviyesinin yükselmesi gibi küresel ısınma sonuçları canlı yaşamı için tehlike barındıran etkenlerin başında yer alır.

Küresel ısınmanın sonuçları ile karşı karşıya gelmemek ve küresel ısınmayı durdurabilmek için sera gazlarının atmosferdeki miktarını düşürmemiz gerekiyor. Küresel ısınmayı durdurabilmek halen mümkün olsa da her geçen gün bu şansımız giderek daha da azalmaktadır. Dünya’da önceki dönemlerde de ortalama sıcaklıkta değişiklikler görülmüş olsa da günümüzde olan sıcaklık değişiminin eski zamanlara göre daha hızlı bir yükselişte olduğu bilim insanları tarafından gözlemlenmiştir.

Küresel ısınmanın önüne geçmek üzere ülkeler de bir araya gelerek çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda iklim değişikliğini önlemek üzere 191 ülke Paris İklim Anlaşması’nı imzalamıştır. Bu anlaşma ile Dünya’daki ortalama sıcaklık artışının 2 dereceyi geçmesini önlemek üzere önlemler alınmıştır.

Ülkeler dışında küresel ısınmanın önüne geçmek üzere bireysel önlemlerde almak mümkündür. Ülkemizde ve dünyada çoğu insan küresel ısınma tehditlerinin boyutu hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. Küresel ısınmanın önüne geçebilmek için öncelikle insanların kendi başına alabilecekleri küçük önlemler ve çözümler ile küresel ısınmanın ilerleyişinin azaltılmasına katkı sağlanabilir. Farkındalığı artırmak üzere küresel ısınma hakkında insanları bilgilendirebilmek amacıyla televizyonlarda haber, belgesel gibi programların sayısı artırılmalı, açık alanlardaki reklam panolarına küresel ısınma hakkında bilgilendirici afişler hazırlanmalıdır. Bu sayede insanlar küresel ısınmanın ne kadar ciddi bir problem olduğunu anlayarak bireysel olarak tedbir almaya başlayabilirler.

Bir fabrikanın ürettiği sera gazlarının küresel ısınmaya etkisi kadar olmasa da sizin de kullandığınız enerji miktarı küresel ısınmanın artmasına sebep olmaktadır. Kendi başınıza evinizde yapabileceğiniz enerji tasarrufunun  küçük olduğunu düşünebilirsiniz ancak sizinle beraber milyarlarca insanın beraber hareket ettiğini düşünürseniz çok büyük miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabilir. Örneğin gereksiz lambaların kapatılması, su tüketiminde dikkatli olunması, evlerin ısı yalıtımının yapılması gibi çok basit önlemler ile kullanılacak olan kaynaklar hem korunmuş olur hem de küresel ısınmanın önlemesi için bir katkı sağlanmış olur.

Küresel ısınmada önemli bir pay da yakıt tüketiminin yüksekliğidir. Kısa zamanda ve konforlu bir seyahat için kullandığımız araçlar küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden birini oluşturmaktadır. İnsanlar çoğunlukla ulaşımda özel araçları tercih etmektedirler. Özel araçları kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak, kısa mesafeler için araç kullanmak yerine yürümek veya son dönemlerde popülerleşen paylaşımlı araç uygulamalarını kullanmak da alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır.

Yaşamımızın hemen her döneminde karşılaştığımız plastik eşyalar küresel ısınmanın daha hızlı gerçekleşmesine neden olmaktadır. Türlerine göre değişse de plastik doğada yok olması çok uzun süren bir madde olduğundan çözünürken çıkardığı sera gazları ile de küresel ısınmanın hızlanmasına sebep olmaktadır.

Küresel ısınmanın azaltılması hatta durdurulması için alınabilecek çok sayıda önlem bulunmaktadır. Her şey için çok geç olmadan, küresel ısınma etkileri geri döndürülemez hale gelmeden ve küresel ısınmanın sonuçlarıyla daha fazla karşı karşıya kalmadan vakit kaybetmeden gerekli önlemleri hayatımızın her yerinde uygulamaya başlamalı ve daha fazla sera gazının atmosfere salınımını önlemeliyiz.

 

(Visited 15 times, 1 visits today)