KÜRESEL ISINMANIN GELECEĞİ

Küresel ısınmanın ileride ne durumda olacağını tahmin etmek için sebeplerine bakmamız gerekir. Küresel ısınmanın nedeni sera gazlarıdır. En önemli sera gazı karbondioksittir. Egzoz gazları ,fabrika bacalarından çıkan gazlar, ısınma amaçlı kullanılan kömür gibi fosil yakıtlar atmosferdeki karbondioksit gazını arttırmaktadır. Karbondioksit gazının artmasıyla da dünyanın sıcaklığı artmakta bu da iklim değişikliklerine yol açmaktadır.

Dünyadaki sıcaklığın 2 derece daha artması dünyayı iklimsel bir felakete götüreceği tahmin edilmektedir. Dünya devletleri bu durumu engellemek için anlaşmalar imzalamışlardır. Bu anlaşmalara göre fosil yakıt tüketimini azaltmak ve rüzgar,güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına kullanmak durumundadırlar. Ayrıca orman arazilerini arttırmak ve korumak zorundadırlar. Çünkü bitkiler fotosentez ile karbondiositi oksijene çevirmektedir.

Maalesef mevcut anlaşmalar sağlansa bile gelecek 10 yıl içerisinde dünya sıcaklığındaki artışın sınır değer olan 2 derecenin üzerinde kalacağı hesaplanmaktadır. Bunu engellemek için dünya devletlerinin daha fazla önlem alması ve bu önlemlere uyması çok önemlidir. Bu olmassa iklmsel bir felaket yaşamamız kaçınılmazdır.

(Visited 21 times, 1 visits today)