KÜRESEL ISINMANIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİNİR Mİ

Dünya düzeni olarak durmadan tüketen bir yapıdayız. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüketim ihtiyaçları da doğru oran artıyor. Hal böyle olunca “yetememe” durumu da asıl oluyor. Yenilenemez enerji kaynaklarının tüketimi artık yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmaya başladı. Yenilenebilir enerji kaynakları, giderek yükselen bir grafiğe sahip olan kirli fosil yakıtların yerini alıyor. Çevre ve insan sağlığı için tehdit unsuru olan bu tip kirli yakıtların yok olmasıyla daha temiz bir doğa, daha yaşanılası bir dünyaya kavuşmuş oluyoruz. Şu an da hala erken ciddi tedbirler almak için yani evet küresel ısınmanın önüne geçilebilir ama geç kalırsak hem insanların nesli hem de dünyanın ömrü küresel ısınmaya dayanmaz ve yok oluruz. “2070’den mektup” adı bir belgesel izlemiştim. 2070 yılında susuzluktan su savaşlarının çıkacağını, kadın erkek herkesin saçlarını her gün tıraş etmek zorunda olacağını, kuraklıktan dolayı etrafta ağaçlar, çimenler ve hatta hiç bir yeşil alanın kalmayacağını görmüştüm. böyle bir ortamı düşünmek bile korkutuyorken lütfen daha bilinçli tüketiciler olalım. Suyumuza, su kaynaklarımızı daha dikkatli kullanalım.

(Visited 16 times, 1 visits today)