Global warming, earth

Küresel Isınmaya Son Vermek

Şu an dünyadaki en ciddi problemlerden birisi küresel ısınma. Kuzey ve Güney kutuplarını eriyor, kuraklık artıyor, ekosistemin yerini uçsuz bucaksız çöller alıyor. Yıllardır insanlar bunu durdurmaya çalışıyor ama aynı zamanda nedeni de çoğunlukla biziz. Fabrikalar, egzoz gazları, fosil yakıtlar vb. nedenlerle hem hava ısınıyor, hem ozon tabakası parçalanıyor. Peki gerçekten bunu durdurmanın bir yolu var mı? Varsa nedir?

Aslında evet, durdurulabilir. Bunu yapmak istiyorsak birinci adım ozon tabakasına zarar veren her şeyi ortadan kaldırmak, ve yerine daha doğa dostu kaynaklar kullanmak. Mesela yenilenebilir enerjiyi daha sık kullanmak, bu yönde etki eder. Ama yenilenebilir enerjinin de bazı zararları var ve çok daha fazla yer kaplar. Bu adım küresel ısınmayı durdurmazsa bile yavaşlatır. Zaten bu kadar yavaşlayınca işler başka gezegenlerde yaşam bulunana kadar kötüye gitmez. Ondan sonra çok daha gelişmiş olan teknolojiyi kullanarak özel aygıtlarla hava soğutulabilir.

Veya belki bunların hiçbiri olmaz ve dünya koca bir çöl olur, bilemeyiz. Ama bir de sizin çözümlerinizi dinleyelim!

(Visited 8 times, 1 visits today)