Küreselleşen Dünya

Üzerinde yaşadığımız dünya ve toplumlar her geçen gün değişmekte. Tüm bu değişimler beraberinde pek çok fayda getirdiği gibi içerisinde toplumlar için pek çok yıkıcı unsuru da bulundurabiliyor. Bu değişimlerden biri de küreselleşme. Kürselleşen dünya üzerinde elde ettiğimiz yararlar kadar zararlar da var elbette. Peki, tüm bu zararları tek bir seferde yok etmek mümkün mü, bunu nasıl mümkün kılabiliriz? 

Küreselleşmeyle beraber toplumsal pek çok alanda değişimler meydana geliyor. Eğitim sistemleri, ticaret, ekonomi, kültür, toplumsal yapı gibi alanlarda, hatta insanların dini ve milli değerleri başlığı altında bile globalizasyonun etkisini görmekteyiz. Temelinde küreselleşme, insanların dünya çapında birbirleri ile ekonomik ve sosyal etkileşim halinde bulunmaları anlamına gelse de kültürel pek çok farklılık yavaş yavaş yok oluyor ve dünya üzerindeki tüm milletler adete tek bir kimliğe bürünüyor. Günümüzde her ne kadar bu etki göze çarpmasa da, günden güne bu değişimin farkına varan insan sayısı hızla artacak, tıpkı globalleşmenin de hızlanacağı gibi. 

Günümüzde artık hemen hemen her şeye bir sonuç olarak küresel ısınma doğuyor. Ne alakası var diyecek olursanız küreselleşme ile dünya üzerinde artan nüfusa ek olarak ülkelerin daha hızlı gelişme, üretme ve tüketme arzusu sebebiyle yeryüzüne verdiğimiz zararın artması küresel ısınmaya yol açıyor. Gelişen ve globalleşen teknoloji sayesinde ipleri ellerinde tutanlar internet üzerindeki bilgi akışını kontrol ederek kendi çıkarları için kullanabiliyorlar. Üstelik hayatlarımızın her an anı bu insanlar tarafından dinlenebiliyor hatta izlenebiliyor. Küreselleşme ile hararetlenen rekabet ortamı artık yerini neredeyse bir çeşit savaşa bırakıyor. Ülkeler gelişmiş olma ve üretim-tüketim uğruna pek çok başka ülkeyi yok sayarak birbirleriyle savaşıyor – bu savaş her ne kadar alışık olduğumuz, gerçek anlamda bir savaş olmasa da. 

Küreselleşen dünya üzerinde bireylerin gitgide yalnızlaşması ve ulusal kimliğini kaybetmesi oldukça mümkün görünüyor. Buna benzer şekilde, gelişen ve dünyaya hızla yayılan teknolojik inovasyonlar pek çok insanın işini elinden alarak işsizlik ve yoksulluğun artmasına neden oluyor. Her an her yerden dünyanın öbür ucuna erişme imkanımız varken hem bireyleri hem de toplumları olumsuz etkileyecek birçok düşünceye ulaşabiliyoruz. Ancak neden elimizdeki bu imkanı kullanıp küreselleşmeyi bir sorun olmaktan kurtarmayalım ki? Örneğin, makineleşmenin küreselleşmesi ile işsizliğin artması gibi, yeni alanlarda ortaya çıkan meslekler küreselleştirilir ise işsiz kalan kesime yeni olanaklar sağlanabilir. İnsanlığı olumsuz yönde etkileyecek fikirlerin globalleştirilmesi yerine, insanlığın yararına olacak düşünceler bu şekilde küreselleştirilmeye çalışılırsa ve çoğunluk tarafından benimsenirse günümüzün pek çok sosyal ve siyasi sorununa çözüm bulabilmiş oluruz. 

Dünyada küreselleşmenin getirdiği tüm bu olumsuzlukları ancak her şeyde olduğu gibi birlikte hareket ederek ve küreselleşmenin kendisinden yararlanarak yok edebiliriz. Aksi takdirde globalleşen dünya bizi bir karadelik gibi içine çekecek ve asla içinden çıkamayacak hale geleceğiz. Bu kara deliğe oldukça yakınız, ancak uzaklaşmak için hala vaktimiz var.

(Visited 5 times, 1 visits today)