Küreselleşen Dünya

Son zamanlarda teknolojinin oldukça gelişmesiyle uzun zamandır üzerinde yaşadığımız Dünya’da oldukça uzak mesafeler bile yok sayılarak iletişim kurulabiliyor, insanlar birbirleriyle yakınlaşabiliyor ve çoğu bakımdan etkileşime geçebiliyorlar. Dünya’nın küreselleşmesi denilen bu durumun değiştirdiği pek çok şey ve bu değişikliklerin sağladığı olumlu ve olumsuz sonuçlar bulunur. Örneğin en bilinen olumlu etkisi; insanların farklı kültürlerin film, müzik, yemek ve giyecek gibi ögeleriyle tanışıp günlük hayatlarına dahil edebilmeleridir. Ancak küreselleşme arttıkça olumlu etkileri kadar olumsuz etkileri de artış gösteriyor ve bu yavaş yavaş bir sorun haline gelmekte.

 

Bu olumsuz etkilerin hem bireysel hem ekonomik hem de doğa açısından kötü sonuçları var. Ülkeleri kötü yönden etkileyen tarafı, dış kaynaktan alımların artmasıdır. Küreselliğin artması dolayısıyla ülkeler arası alışveriş oldukça fazla bir miktarda artıyor ve bu gelişmemiş ya da henüz gelişmekte olan ülkeler için yavaş yavaş dışa bağlılığa dönüşüyor. Ülkeler kendi ürünlerini üretmek yerine hazır aldıkları zaman da satacak bir üretimleri olmamasının üzerine dışarıdan almaya da para harcamak zorunda kalınca ekonominin kötü etkilenmesine sebep oluyor. Bunun ekonomik krize doğru gitmemesinin tek çözümü ise o ülkelerin kendileri ürün üretmeye başlamaları ve dışardan mal almak istiyorlarsa zarar etmemek için aynı zamanda mal satmaları. Bu denge kurulduğu zaman dünya kültürel ögelerini paylaşmaya devam ederken ülkelerde ekonomi açısından sorun da en aza inecektir.

 

Ancak ekonomi açısından sorun ortadan kalktığında ve kültürel değerler paylaşılmaya devam ettiğinde de yeni bir sorun ortaya çıkıyor. Kültür erozyonu. Bu terim, ülkelerin kendilerine has olan değer ve sembollerinin başka ülkeler tarafından kullanıldıkça normalleşmeye başlaması ve artık bir ülkeye has özelliğinin kalmadığı durumlar için kullanılır. Bu durumun engellenmesi için çözüm önerisi olarak ise ülkelerin birbirine saygı duymaya başlayıp kullandıkları milli değerleri uluslararası hale getirmemeleri. Her ülke belli değer ve ögeleri kullanırken saygılı ve kültürel öge olduğunu hatırlayarak hayatlarına devam ederlerse, ülkelerin kültürel özellikleri yaşamaya devam edebileceklerdir.

 

Son olarak, ülkeler ve kıtalar arası iletişim ile birlikle ulaşım da oldukça artmış durumda. Eskiden, küreselleşmenin yeni yeni başladığı dönemler, ülkelerarası ulaşım çoğunlukla ticaret için yapılırken şu an turistik amaçla çok fazla seyahat gerçekleşiyor. Bu da herhangi bir bulaşıcı hastalık ya da virüs ortaya çıkması durumda yayılması covid-19 örneğinde görüldüğü gibi çok hızlı yayılır ve dünya hastalığın etkisinden zor kurtulacağı bir pandeminin etkisine daha kolay girer. Bunu engelleyeck bir çözüm günümüz şartlarında imkansıza yakın bir ihtimal. Herkesin yurt dışı seyehatleri yapmaya alıştığı bu dönemde bunu engellemenin tek çözümü ülke sınırları dışına çıkmadan geniş kapsamlı bir sağlık taraması ile böyle bir durumun olmadığına emin olunabilir. Dünya’nın küreselleşmesi durdurulamaz, ancak olumsuz etkilerin azaltılması ile çok daha yararlı bir kavrama dönüştürülebilir.

(Visited 6 times, 1 visits today)