KÜRESELLEŞEN DÜNYA

Küreselleşme ya da globalleşme, ürünlerin fikirlerin kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir. Küreselleşme kavramının özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir. Küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyonlar, varsayımlar, güçlü toplumsal imgeler ve metafortlar üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan bir terimdir. Dünya’da özellikle bu günlerde bir sürü olumsuz olay gerçekleşmekte.   

 

 En yaygınlarından olan hava kirliliği yüzünden Dünyada her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre en büyük ve en riskli çevresel sorunu hava kirliliği olacak. dünyada her sene 7 milyon kişi kirli havanın tetiklediği kanser, kalp krizi, kalp ve akciğer rahatsızlıkları gibi hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin yüzde 90’ı ise refah seviyesi düşük ve orta düzeyde olan ülkelerde gerçekleşiyor. 2030 ila 2050’de iklim değişikliğinin sebebiyet verdiği kötü beslenme, sıtma, ishal ve ısıya dayalı stres sebebiyle her yıl 250 bin kişinin daha öleceği tahmin ediliyor.  Bunun yanında yetersiz sağlık koşulları yüzünden Dünya nüfusunun yüzde 22’si (1.6 milyar insan) kuraklık, açlık, savaş ve göç gibi uzun soluklu sorunlarla yüzleştiği için, bu bölgelerde temel sağlık hizmetleri ve tedavilerinde büyük aksamalar yaşanıyor. DSÖ’ye göre dünyanın her bölgesinde temel sağlık hizmetlerinin verilemediği yerler var. Sürdürülebilir kalkınma programının yarısını bu bölgelerdeki şartların iyileştirilmesi oluşturuyor. Hala çocuk ve anne sağlığıyla ilgili büyük eksiklikler bulunuyor. Yapılan çalışmalarla özellikle salgın hastalık, aşı geliştirme ve insanların bağışıklık sistemini güçlendirme gibi hedeflere ulaşılmak isteniyor. Bu ve bunun gibi aksamaların önüne nasıl geçilebilir? 

 

  Öncelikle tüm dünya olarak artım gezegenimiz için bir şeyler yapma zorundayız. Toplum olarak hem ısınmak hem de havayı kirletmemek zorundayız. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak veya önlemek için birtakım şeyler yapabiliriz. Örneğin, yakıt tüketimi azaltılmalı, temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı ,yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı, binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli, kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli vb. Veya bunun yanı sıra sanayi kaynaklı hava kirliğini önlemek için ise, Temiz yakıt ve hammadde kullanımı, Kirliliği kaynağında yok edecek teknolojilerin kullanılması, tesislerin yakma ünitelerinde vasıflı yakıtların kullanılması, yeterli yükseklikte bacaların inşası ve bacalarda filtre kullanılması, arıtma tesislerinin kurulması, atıkların değerlendirilmesi, düzenli ve sağlıklı boşaltılması, Tesisler mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerinin dışına yapılmalıdır. 

 

Çok geç olmadan küreselleşen sorunların önüne geçilmeli, nasıl bu tür sorunlar kendimiz çıkarttıysak, bu olumsuzlukların önüne geçmeyi bilmeliyiz. Ve bunu sadece biz insanlar yapabiliriz. 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)