Küreselleşen Dünya

     Bilindiği üzere küreselleşmenin hem bireyler hem de toplumlar üzerinde birçok alanda etkisi vardır. Bunların belki de en önemlisi ekonomik alandaki etkilerdir. Uluslararası ticarette dolar ve avronun ortak bir para birimi olarak kullanılması da bunun sonuçlarından bir tanesidir. Peki bu para birimlerinin ticarette bu kadar etkili olmasının sebebi nedir?
     Bir para biriminin değeri, o ülkenin siyasi gücü, ekonomi ve üretim kapasitesinin büyüklüğüyle ilgilidir. Yirminci yüzyıldan itibaren Amerika’nın bir dünya gücü olmasına bağlı olarak dolar çok güçlü bir para birimi haline gelmiştir. Aynı şekilde yirminci yüzyılların sonlarında çok sayıda Avrupa ülkesinin birleşerek Avrupa Birliğini kurması ve avroyu ortak para birimi olarak belirlemesi sonucunda avro da değerli bir para birimi haline gelmiştir.
Küreselleşmeye bağlı olarak uluslararası ticaret hacmi büyük oranda artmıştır. Başlarda, ülkeler ve firmalar diğer ülkelere mal ve hizmet satışı yaparken ilerleyen yıllarda satış yaptıkları ülkelerde de faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bunun sonucunda çok uluslu şirketler kurulmuştur. Şirketler diğer ülkelerde iş yeri ve fabrikalar kurarak o ülkelerin ekonomisine de katkıda bulunmaktadır. En başta o ülkelerde istihdam sağlamaktadırlar. Bu da bizim gibi işsizliğin yoğun olduğu ülkeler için önemli bir katkıdır. Bu firmalar ayrıca vergi de vererek ülke ekonomisine fayda sağlarlar.
     Ancak yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesi için istikrarlı ve güvenli bir yapıya ihtiyaç vardır. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun hakim olmadığı bir ortamda hiçbir yabancı sermaye kendini güvenli hissetmediğinden yatırım yapmayacaktır. Dolayısıyla ülkemize daha fazla yatırımcının gelmesi için ilk etapta bu uluslararası kriterlere uygun siyasi ve ekonomik bir ortam yaratılmalıdır. Sonrasında yabancı sermayeyi çekmek için bazı teşvikler verilebilir. Örneğin kurulacak fabrika için arazi tahsis edilebilir veya belli bir dönem için vergi kolaylığı sağlanabilir. Bu şekilde yeni yatırımcıların gelmesi sağlanır ve ekonomimiz de bu durumdan yararlanabilir. Diğer taraftan yabancı şirketler ülkemizde üretim yaparken sadece iç piyasaya satışı amaçlamamaktadır. Bilindiği üzere Türkiye çok önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Ülkemizin Asya ve Avrupa’nın kesiştiği noktada bulunması Türkiye’yi cazip bir lojistik merkezi haline getirmektedir. Dolayısıyla kıtalar arası ticaret yapan firmalar için Türkiye’de üretim yerlerinin olması onlara daha hızlı ticaret yapma imkanı sağlayacaktır. Biz de bu durumu olabildiğince lehimize çevirmeliyiz.
     Yabancı yatırımcıların ülkemizde faaliyet göstermesi küreselleşmenin doğal bir sonucudur. Amacımız ülke ekonomimize büyütmek için, doğru bir planlamayla bundan mümkün olan en büyük faydayı sağlamak olmalıdır.

(Visited 28 times, 1 visits today)