Küreselleşme Benzerlikler Midir Yoksa Farklılıklar Mıdır?

“Küreselleşme, dünya toplumlarının birbirine benzeme sürecidir.”

“Küreselleşme, dünya toplumlarının kendi farklılıklarını ifade etme sürecidir.”

 

Bu iki tanım dünya küreselleşmeye başladığından beri sanırım tam olarak küreselleşmenin ne anlama geldiğini bilmediğimizden devamlı olarak tartışıldı. Dünyada bir şeylerin değiştiğinin, kültürlerin kaynaştığının ve toplumların iç içe girdiğinin farkındaydık fakat bunlar bir anda ortaya çıkınca ne yapacağımızı bilemeyip deneyimlediğimiz bu olaylara bir tanım bulmaya çalıştık.

Aslına bakarsak bu iki tanım için de ne doğru ne yanlış diyebiliriz çünkü bu iki tanım eş zamanlı olarak birbirlerini tamamlamaktadır. Burada düşülen yanılgı toplumlar birbirine benzerken asla kendi farklılıklarını ifade edemeyeceklerini düşünmektir fakat bu yanlış çünkü küreselleşme aslında kendi farklılıklarını ve sadece kendilerine özgü kültürlerini diğer toplumlara karşı ifade ederken bir yandan da daha da kaynaşmaları ve ortak yönlerini hızla arttırmalarıdır.

Küreselleşmenin, toplumları kaynaştırması ve kültürleri bir araya getirmesi toplumların ilginç kültürlerini ortaya çıkarmasını sağlar. Bu nedenle Bu iki tanım da aslına bakarsak doğru, hem insanlar toplumların birleşmesi yoluyla birbirlerinden ne kadar da farklı olduklarını hem de aslında her ne kadar çeşitli ve ilginç kültürlerimiz olsa da hepimiz bir insan olduğunu ve aslında ne kadar da fazla ortak yönümüz olduğunu fark etmekte.

Bence insanların bu tanımlarda karar kılamamalarının nedeni tek yönlü düşünüyor olmaları veya küreselleşmenin kendilerine fayda sağlayan yanlarını veya kendilerinde zarara sebep olan yanlarını düşünerek ve bunları esas alarak yorum yapıyor olmalarıdır. Bunun çok fazla sıkıntı teşkil edeceğini düşünmüyorum çünkü küreleşmenin gerçekleşmesini sağlayan da buna tanım bulan da hatta buna rağmen bu tanımı yanlış yorumlayarak kutuplaşmaya yol açan da bizleriz. Bu sebeple aslında hepimizin iyi bildiği durumu yeniden tanımlamamız yeterli olacaktır.

Kimse küreselleşme toplumlar kaynaşırken aynı zamanda kendi kültürlerindeki farklılıkları ortaya koymalarıdır tanımına karşı çıkmaz çünkü zaten insanların çoğu yukarıdaki iki tanımı destekleyerek kutuplaşıyor. Biz de böyle bir tanım ortaya koyarak iki tanımın da içine almış oluyoruz dolayısıyla bu iki tanım etrafından birbirlerinden bağımsız bir şekilde toplanmış tüm insanları bir araya topluyoruz, bu da bize bu konuda yaşanan karmaşanın çözümüne giden yolda karşımıza çıkacak en büyük engellerden birini çözmemize olanak sağlıyor.

Sonuç olarak her ne kadar birbirlerinin tam karşıtı tanımlarmış gibi gözükseler de yukarıdaki iki tanım da sonuna kadar doğrudur. Bunun yüzünden iki gruba ayrılmaya veya böyle bir sebepten ayrışmaya gerek yok.

(Visited 24 times, 1 visits today)