Kurtarıcı Güç

Yenilenebilir enerji, enerji üretimi konusunda doğal süreçlerden faydalanmak suretiyle, değerlendirilen kaynakların tükenme hızından daha hızlı biçimde kendini yenileyen enerjilere yenilenebilir enerji kaynakları denir. Yenilenemeyen  enerji kaynağı ise nükleer enerji ve fosil yakıtlar gibi kullanıldıktan sonra tükenen ve yenilenmesi için çok uzun süre gerektiren enerji kaynaklarından elde edilen enerjidir. Konuyla ilişkin olan küresel ısınmayı ise başlıca atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisi sonucunda, Dünya üzerinde deniz, hava ve karada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir.

İlk olarak küresel ısınma Dünyada pek çok olumsuzluklara yol açıyor. Bunlardan bazıları ise buzulların erimesi, denizlerin su düzeyinde yükselmesi, sel ve fırtınanın gerçekleştirdiği hasarların artması, kuraklık ve çölleşmenin olması bunlardan sadece birkaçı. Küresel ısınmanın önüne geçebilmek için bazı önlemler var. En çok bilinenlerden bazıları otomobil yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması veya az enerji tüketen aletlerin kullanılması olarak kabul edilebilir. Biraz yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarından bahsedelim. Enerji kaynağının toplam miktarı belirlidir ve kaynak kendini kısa vadede yenileyemez. Bu yüzden tükenme ile karşı karşıyadır. Buda yenilenemeyen enerji kaynaklarının dezavantajlarından biridir ve küresel ısınmaya hiçbir katkısı yoktur. Fakat bunun tam tersi olan yenilenebilir enerji kaynakları hava ve su kirliliğini azaltır, ekolojiktir, atıkların yok edilme maliyeti daha azdır, çekirdeksel kirliliği azaltır, toprak erozyonunu azaltır aynı zamanda flora ve faunayı korur ve yakıt tekellerinin kırılmasına yardımcı olur. Bunlar sadece birkaçı bunların yanında daha bir sürü var. Bu yenilenebilen enerji kaynakları ülkenin enerji politikaları içinde yerli kaynak olmaları, enerji arz güvenliğine katkı yapmaları da olumlu yönleridir. Aynı zamanda Kyoto protokolü mekanizmaları kapsamında ekonomik değer taşıma özellikleri ve küresel ısınma ile mücadele salınımları azaltmaları nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları küresel ısınma yönünden çok büyük bir öneme sahiptir.

Sonuç olarak yenilenebilen enerji yenilenemeyen enerjiye göre kat kat daha iyidir. Yenilenemeyen enerji çoğu yönden doğaya zarar verirken, yenilenebilen enerji kaynakları birçok yönden yararlı ve küresel ısınmanın önüne geçerek en önemli rollerden birini oynuyor.

(Visited 8 times, 1 visits today)