Kütüphaneler Yok Olmasın

Dünyada ilk kitap Kuzeybatı Çin’de bulunmuş ve milattan sonra 868 yılında yazıldığı anlaşılmıştır. Ve sadece 7 sayfadan oluşmuştur. Tarihteki ilk kütüphane ise milattan önce 2600 yıllarında Sümerlere ait tapınaklarda çivi yazısı kullanılan taş formunda tabletlerle oluşturulmuştur. Yani kütüphanelerin tarihi kitaplardan çok daha eskidir. Gelişen teknoloji ve dijital tabletler ise giderek e-kitapların yaygınlaşmasına yol açmıştır. İlk kütüphanenin oluşmasına yardımcı olan taştan tabletler şekil değişmiştir ve dijital tabletler e-kitaplar yardımıyla kütüphaneleri yok olma noktasına getirmiştir.

Günümüzde çok çeşitli kütüphaneler ortaya çıkmıştır. Referans kütüphaneler, araştırma kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri, milli kütüphane ve okul kütüphanesi gibi birçok farklı kütüphane türü bulunmaktadır. Bizim için en önemlilerinden biri okul kütüphaneleridir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin her türlü bilgi kaynağından faydalanmalarını sağlamak, okuma zevkini aşılamak, kütüphane kullanma alışkanlığını öğretmek ve bilgi kaynaklarının nasıl saklanması gerektiğini anlatabilmek gibi okul kütüphanelerinin birçok yararı bulunmaktadır.

Yazı veya görselden oluşan, dijital ortamda yayımlanmak üzere hazırlanan, bilgisayar veya özel okuyucularla okunabilen kitaplara E-Kitap adı veriliyor. Önceden sadece basılmış olan kitaplar E-Kitap olarak yayımlanırken bugün gelinen noktada kimi kitaplar sadece E-Kitap olarak yayımlanabiliyor.  E-kitaplar ile ilk tanışma 1970’lerin başında; kültürel eserleri dijital ortama aktarıp arşivlemek ve paylaşılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Gutenberg Projesi ile olmuştur. 2000’li yılların başında E-Kitapların basılı kitapların sonu olacağı gibi endişeler çoktan rafa kalktı. Yakın zamanda yapılan araştırmalar genç neslin de duygusal bağ kurduğu, kitaba dokunmak istediği gibi gerekçelerle hâlâ geleneksel yayıncılıktan vazgeçemediğini gösteriyor. Ancak E-Kitap teknolojisi de hiç durmadan gelişiyor.

Kütüphaneleri günümüzde yok olmasını engellemek için yapılması gerekenin; bir yandan dijital dünyaya ayak uydurmak diğer yandan da klasik kütüphane geleneğini sürdürmek olduğunu düşünüyorum. Gelecekteki hayalim ise modern kütüphanelerde klasik kitapların arasında E-kitapları okumak şeklinde canlanıyor gözümde. Kitapla kalın, mutlu kalın.

(Visited 25 times, 1 visits today)