Küresel Isınma

Bugünün can yakan gerçeklerinden birisi küresel ısınmadır. Küresel ısınma sadece insan sağlığını değil, tüm canlıları ve çevreyi olumsuz etkileyen bir sorundur. Peki, küresel ısınmayı zamanında durdurabilir miyiz?

Küresel ısınmanın sebebi bir sürü kaynaktan gelir. Örnek olarak bugün en çok kullandığımız fosil yakıtlar, ozon tabakasının yoğunluğunu azaltan kloroflorokarbon, karbondioksit, metan ve diazot monoksit gibi sera gazları yayarlar. Küresel ısınmayı durdurmak için yeniden kullanılabilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Güneş panelleri, rüzgar türbini gibi yeniden kullanılabilir enerji kaynakları havaya sera gazları yaymaz ve tek kullanımlık değildir. Ama bir taraftan yeniden kullanılamayan enerji kaynakları kadar enerji vermezler. Bence yeniden kullanılabilir enerji kaynaklarını arttırıp yeniden kullanılamayan enerji kaynaklarının kullanımı azaltılmalıdır. Arabaların egsoz dumanları da etrafa sera gazları salıyor. Bunu önlemek için daha çok toplu taşıma araçları kullanmalıyız. Böyle yapıldığında her kilometre 150 g – 380 g karbondioksit tasarruf edilecektir. En önemli çözümlerden biri ise ağaç dikmektir. Ağaçlar güneş ısısının bir kısmını emer ve yansıtır, böylece güneş radyasyonunun ısı ve kavurucu etkisini azaltırlar. Ve en önemlilerinden biri ise suları israf etmemeliyiz. Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişimi Raporu 2020’ye göre su kullanımı son yüzyılda 6 kat arttı. Raporda sulak adamların korunmasının “hayati önem” taşıdığı çünkü bu alanların selleri durdurduğu, suyu saflaştırdığı gibi ormanlar kadar karbon muhafaza ettiği belirtildi. Eğer su tasarrufu yapıyorsanız, enerji tasarrufu yapıyorsunuz demektir. Bu yolla su getirecek enerjiyi üretmek için çıkacak sera gazı da azalır.

Kısaca küresel ısınmayı zamanda durdurabilecek gücümüz var. Hepimiz hep birlikte çalışırsak ve bu çözüm önerilerine uyarsak küresel ısınma engellenmiş olur.

(Visited 7 times, 1 visits today)