MATEMATİK BİLGİSİ OLMAYAN İLKEL YAŞAMLARIN ADALETİ VAR MIDIR?

İlk önce bu durumu düşünmeliyiz. Matematik evrensel bir kavramdır. Matematik, evrenin yapısında, her yerde bulunur. Matematik, çoğu kişi için sevilmeyen bir derstir ama ben çok severim. Matematiği anlamayan ilkel yaşamlar olabilir. Bu arada size adını hatırlamadığım bir matematik profesörünün bir sözünü söyleyeceğim: “Matematik eğlenceli bir derstir, matematiği ancak yapamayan sevmez.” Matematik bilmeyen ilkel yaşamlar adaleti bile anlamıyor olabilirler. Matematik olmazsa olmaz’ sözüyle anladığımız gibi bence matematik bilgisi olmayan yaşamların adaleti de yoktur.

(Visited 74 times, 1 visits today)