Matematik ve Sanat

Ben ”Matematik olmazsa sanat olmaz. ” sözüne katılıyorum çünkü matematik çok önemli bir sanat dalıdır. Matematik  tüm sanat dalları arasında en mantığa ve düşünmeye dayalı olandır . Birçok ünlü kişi bu konu hakkındaki düşüncelerini söylemiştir .

“Matematik bilimlerin sultanıdır.” Carl Friedrich Gauss ,

“Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.” Leonardo Da Vinci

Matematiği kuIIanmayan biIimIer, eIe aIdıkIarı konuIarda ancak dış yapıyı inceIeyebiIirIer; çünkü matematikIe diIe getirdikIeri, ancak birtakım bağıntıIardır; bu bağıntıIar ise özIe iIgiIi unsurIar arasında değiI, dış görünüşIe iIgiIi noktaIar arasında oIabiIeceğinden, bir varIığın özünü, onun asIında ne oIduğunu bize vermekten acizdirIer. O haIde matematik, tabiat biIimIeri, tarih gibi kişiIiğin içIerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi iIe kavrayabiIen bir disipIinin önünde çok aşağı niteIiktedirIer. M. KemaI Atatürk  .Bunlar sadece birkaç örneği geçmişten günümüze her zaman matematikle ilgili sözler söylenmiştir. Matematik evrenseldir ve din ,dil, ırk ayrılığı söz konusu olamaz

(Visited 222 times, 1 visits today)