Matematik ve Sanatın ilişkisi

Matematik hayatımızın her yerindedir. sonuçta  matematik sadece sembol ve sayı değildir. İnsanların  matematiğin kuralları olduğu ve sanat için yani resim,müzik gibi sanat dallarının duygu içermeden yapılamayacağını dile getirdiler.Fakat matematiğin hayatımıza birçok yerden katkı sağladığı su götürmez bir gerçek.  Aynı zamanda matematiğin içinde olup sanat eserlerine katığı fakat birçok insanın fark edemediği bir simetri ve ahenkte vardır. Bir resimde çizilen resmin göze hoş gözükmesi için resmin simetrik olması oldukça önemlidir.

İnsandaki güzellik algısı kişiden kişiye değişir örneğin benim sevdim bir resmi başkası sevmeyebilir. Fakat unutmamalıyız ki altın oran diye bir şey vardır ve bu oran herkes için aydır ve değişemez. Altın oran  eski mısırlılar ve yunanlılar tarafından bulunmuştur. Pisagor altın oranı güzellikle bağdaştırmıştır. Aynı zamanda Aristotoles’te güzelliğin matematik ve açılar ile simetrik bir şeklide yansıtılarak olacağını dile getirmiştir.

Altın oran nedir?altın oranı matematik ve sanatı birbirine bağlayan geometrik ve sayısal bir oran olarak tanımlayabiliriz. Altın oran aynı zamanda “Fibonacci sayıları” olarak ta bilinir. Altın orana birçok örnek verebiliriz örneğin : insan vücudu piramitler ve Picasso’nun tabloları. Picasso da tablolarında altın oranı kullanmıştır.

Simetrik, düzgün açılarla çizilmiş ve altın orana dikkat edilmiş resimler, heykeller ve bunlara benzer sanat eserleri dikkat edilmeyenlere kıyasla insanlar tarafından daha çok beğenilmektedir. Örneğin: Mona Lisa bu resimde altın oran kullanılmıştır ve bu resim dünyaca tanına ve biline bir resim olmasının yanında birçok kişi tarafından da sevilmektedir.

Matematik ve müzikte birbirinden ayrılamayacak iki unsurdur. Müzikte yapılan ritim çalınan her nota içinde matematiği saklamaktadır.Aynı zamanda telli çalgılarda mesela :gitar… farklı uzunluktaki tellerin farkı sesler çıkardığı Pyhagoras tarafından bulunmuştur.Buda sanatla matematiğin birbirinden ayrılamayacağının bir kanıtıdır.

 

(Visited 5.201 times, 19 visits today)