MEMLEKETİN EFSANESİ

Köyün bulunduğu yer; pınarların kaynadığı, çayırlık yeşillikli doğasıyla eski dönemde kervanların dinlenmek için konakladıkları, develerini otlatıp doyurdukları bir yermiş. Bu yörede hayatını deve yetiştirerek ve taşımacılık yaparak sürdüren yaşlı bir adam yaşarmış. Uzun bir yolculuktan döndükten sonra develerini otlatmak için köyün yakınlarına getirmiş. Bu sırada yaşlı adamın kervanından bir deve ve yavrusu kaçmış. Sahibi onun peşinden koşmuş ama yakalayamamış. Panik ve öfkeyle kaçıp giden deve ve yavrusuna sahibi ‘’Olduğunuz yerde taş olasınız!’’ diye feryat etmiş. Bu duası kabul olmuş olmalı ki büyük deve büyük bir kaya parçasına yavrusu da yuvarlakça büyük bir taşa dönüşmüş. Bu köyün adı yüzyıllar boyu anlatılan bu efsaneyle deve yavrusu anlamına gelen ‘Köşek’ ve taş olan deve yavrusu anlamına gelen ‘Köşektaş’ olarak anılmaktadır. Bu iki kaya parçası köyün içinde hala bulunmaktadır. Bu efsaneyi merak edenler taşların bulundu bahçeyi ziyaret ederek, kendi gözleriyle bir büyük bir küçük deveyi andıran kaya parçalarını görürler. Efsane hala dilden dile anlatılarak aktarılmaktadır.

(Visited 5 times, 1 visits today)