Mesleklerde Cinsiyet

Çoğu meslekte cinsiyet konusunda kafalara kazınmış olan bir imaj vardır. Hemşirelik bir kadın mesleği olarak düşünülürken itfaiyecilik bir erkek mesleği olarak düşünülür. Önceki çalışmalar gösteriyor ki bir erkeğin mi yoksa bir kadının mı işe daha “uygun” olduğuna dair beklentilerimizi şekillendiren bu imajlar, istihdam etmede ön yargı olabileceğinden güçlü olgulardır.

Örneğin, bir erkeğin ya da kadının o işe başvurmasını, işe erkeğin mi yoksa kadının mı alınacağını, her birinin alacağı maaşı ve hatta terfileri belirleyen performans değerlendirmelerini de etkiler.Ancak her şeyden önce, hiç değişmeyen kafamızdaki imajların mesleklerle ilişkilendirilmesi ne kadar hızlı gelişti? Bu imajlar kişinin otorite seviyesini ve mesleği yapan erkek ya da kadına gösterilen saygıyı ne dereceye kadar etkileyebilir?Bunu öğrenebilmenin en iyi yolu mesleklerde cinsiyetçiliğin nasıl meydana geldiğini öğrenmekten geçer.Peki bir meslek nasıl herkesin kafasında kadın ya da erkek mesleği diye 2ye ayrılır?Esasında bu sorunun cevabı çok basittir.Eski zamanlarda güç gerektiren meslekler erkek,güç gerektirmeyenlerde kadın mesleği diye 2ye ayrılırdı.Fakat zaman içinde gelişen teknoloji sayesinde güç gerektiren işleri erkekler yerine makinalar yapmaya başladı.Makinaların çoğunluğu meslekler işgal etmeye başlaması mesleklerde var olan cinsiyet ayrımcılığı eski anlamını yitirmeye başladı.Bu işlem günümüzde hala devam etmektedir fakat yinede bazı ayrımcı,kötü kalpli insanlar,dünya çapında henüz son bulmamış cinsiyetçiliği daha koyu hale getirmeye kısacası son bulmasını engellemeye çalışmaktadır.Mesleklerdeki cinsiyet ayrımcılığı kalkarsa cinsiyetçiliğin yok olması konusunda bir adım daha atılmış olacaktır.

Cinsiyetleştirilmiş meslekler hepimize zarar verir.Erkek olsaydı kadın olmakta bu bir gerçektir.Örneğin cinsiyet konusundaki kafamızdaki imajlar mesleklerle ilişkilendirildiğinde, bu durum insanların o pozisyonda iş başına gelen erkek ya da kadına yüklediği otoriteyi etkiler. Bu yüzden erkekler, başkalarının kadınlarla ilişkilendirdiği pozisyonlarda çalışırken olumsuz ön yargılarla karşılaşırlar.

Bulgularımız, erkek ve erkek cinsiyeti konusunda kafamızdaki imajlar ilişkilendirdiği yönetim işlerinde çalıştıklarında erkeklerin müşteriler üzerinde yeterli miktarda otorite kurabildiklerini göstermektedir. Ancak aynı yönetim işleri bir kadınla ilişkilendirildiğinde, o pozisyonda çalışan erkeklerin otoritesinin ciddi derecede daha az geçerli olduğu gözlenmiştir.

Yukarıda örneklenmiş olan araştırmalar ve bilgilere baktığımızda mesleklerde cinsiyet olmamalıdır  sonucuna ulaşıyoruz.Bence yeteneklerinize en uygun işi yaptığımız ve otoriter pozisyondaki bir bireyin cinsiyetine bakılmaksızın aynı saygıyı gördüğü bir dünyada yaşamak istiyoruz. Eğer hepimiz cinsiyeti olmayan rollerde çalışan erkekleri ve kadınları destekleyebilirsek, belki de keyfi ve demode cinsiyet kalıplarına göre bazı çalışanların değerini daha az düşürür hale gelebiliriz.

Yararlanılan kaynaklar:gidergi.com

(Visited 242 times, 1 visits today)