MEVZUBAHİS VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR.

Sevgili Seçmen Arkadaşlarım,

Size bugün burada, Baş Türk’ ün sözlerini hatırlatacağım.İzlememiz gereken yolu  “o”, zaten bize açtı.Yapmamız gereken tek şey, hatırlamak ve izleri takip etmek.İşte bunlarda Atatürk’ün vatan için söylediği sözler.

” Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. “( Alıntı )

” Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. “( Alıntı )

” Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktisadi siyaseti bu asli gayeye erişmek maksadını güder. “( Alıntı )

”Ben her kerameti Meclisten bekleyenlerdenim. Bir devreye yetiştik ki onda her iş meşrû olmalıdır. Millet işleri de ancak millî kararlara istinad etmekle, milletin hissiyat-ı umumiyesine tercüman olmakla hâsıldır. Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve zillet kabul etmez. Fakat onu bir araya toplamak ve kendisine ‘Ey Millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin?’ diye sormak lâzımdır. Ben, milletin vereceği cevabı biliyorum… Bizim bildiğimiz hakikatler milletçe de tamamen malûm olunca, onun kararlar bahsinde de bizim gibi düşüneceği neden kabûl edilmemelidir? Ben, bilâkis milletin bu hususta daha salim, daha kat’i kararlar vereceğine kaniim. (1920)(Alıntı )

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, herşeyden evvel Türkiye’nin istikbâline, kendi benliğine, millî an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzûmu öğretilmelidir.” (1 Mart 1922 TBMM açış konuşmasından)( Alıntı )

” Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur. “( Alıntı )

 

” Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. “( Alıntı )

İşte bizler, bu büyük Türk’ ün, Mustafa Kemal Atatürk’ ün çocukları, torunlarıyız. Yapmamız gereken şey, bizden sonraki nesiller için Atamızın emrettiği gibi bir Türkiye yaratmaktır.

“MEVZUBAHİS VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR.”

 

Saygılarımla,

Yiğit Birik

(Visited 94 times, 1 visits today)