Mimari Yapılar ve Güven

Günümüzde belli başlı mimari yapıların mükemmelliği gerçekten paha biçilemez. Fakat bu mimarilerin ne kadar güvenli olduğunu tam olarak bilmesek de, İtalya’da 1063-1090 yıllarında yapılan Pisa Kulesi’ne baktığımızda bir yapının yıllar boyu yıkılmadan yerinde durabileceği izlenimine sahip olabiliriz. Buna ek olarak tabii ki insanların barınma ihtiyacına karşılık olarak yapılan konutların da güvenli olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın güvenli mimari yapılar tasarlanması yönünde projeler yapması gerektiğini düşünüyorum. Her projenin topluma ve topluluklara çeşitli faydalar sağlayacağının yanı sıra, yeni fikirlere öncülük edeceği düşüncesindeyim.

İnsan hayatının paradan daha önemli olduğunu bilen mimarlar, topluma katkı sağlayacak olan kişiler olduğundan mesleklerini en iyi şekilde icra edecek kişilerin mimar olması gerektiğine inanıyorum. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir bölümü olan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortak bir proje geliştirmek mümkün olsaydı, farklı bir öneri sunabilirdim. Örnek vermek gerekirse; konut ve mimari yapılar inşa eden mimarlar için malzeme alanında belirli alt sınırlar belirlenmelidir. Ayrıca mimari yapılar inşa edilirken yer seçiminin çok iyi yapılması gerektiğinden ehliyet sınavlarının sonrasındaki süreç gibi inşa edilecek projenin yeterliliği ve uygunluğu test edilmelidir. Bugün, neredeyse 2019 yılına yaklaşırken bile belirli konutların içerisine girip ortam kokusunu teneffüs ettiğinizde yoğun bir şekilde zararlı hava soluduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu tarz durumların önüne geçmek için ortaya farklı projeler atmak gereklidir. Birçok alanda öne sürülebilecek en iyi proje ise proje fikirleri olan kişileri bir araya getirip bir münazara ortamı oluşturmaktır. Buna örnek olabilecek bir durum ise bazı merkezlerde yapılan girişimcilik fuarlarıdır. Ülkenin farklı şehirlerinden farklı gruplar yaratıcı fikir ve projelerini, destek alma amaçlı veya tanıtım amaçlı bir alanda toplarlar ve en beğenilen fikir ve projeler ödül ve destek alır. Buna benzer bir fuarın oluşturulması, tüm gerekliliklere çare olacaktır. Mimari yapıların güvensiz yerlerde ve korunaksız olması veya doğal afetlerden yüksek oranda etkilenme potansiyeline sahip olması büyük eksikliklerdir. Bunların önüne geçmek için 1 ay içerisinde yapılmış kaldırımların restorasyona uğraması yerine fuarlar kurulması ve fikir toplanması gerekmektedir.

Bu fuarların, toplantılar sonucunda büyükşehirlerin kolay ulaşılabilir olan belirli yerlerinde kurulması ve fuar hakkındaki bilgi ve duyuruların internet üzerinden, sosyal medya platformları aracılığıyla yapılması en doğrusu olacaktır. Fuarlarda, insan hayatını önemli derecede etkileyen faktörler arasında konut yapılarının olduğunu, büyük depremlerin sonuçlarının facia ile bittiğini insanlara aşılayan sunumlar yapılmalı. Projeler değerlendirirken insanların yaşına, hangi okulda okuduğuna ve benzeri şartlara dikkat edilmemelidir. İnsanları davet etmek için katılım belgeleriyle destek çıkılmalıdır. Katılım belgeleri insanları onurlandıracaktır ve faydalı işler ortaya çıkarmaları için bir takviye olacaktır. Sonuç olarak mimari yapıların geneli insan sağlığı ve güvencesi ile doğrudan bağlantılıdır.

(Visited 125 times, 1 visits today)