Müze Ziyaretim

 

ANADOLU MEDENİYETLER MÜZESİ:

Ankara’da, Anadolu’nun arkeolojik eserlerini sergileyen ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bir yerdir. Başlangıçta sadece Hitit dönemine ait eserlerin sergilendiği müze daha sonra diğer uygarlıklara ait eserlerle zenginleşmiş ve Hitit Müzesi olmaktan çıkıp, Anadolu Medeniyetler Müzesi haline gelmiştir. Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bu müzede, Paliolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar Anadolu arkeolojisi sergilenmektedir. Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Müzesi Forumu tarafından verilmekte olan, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü 1997 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde 68 müze arasından birinci seçilerek almıştır.Türkiye’de bu ödülü kazanan şu an için tek müzedir.

Bu müze ayrıca At pazarı olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesinin  dış duvarının güneydoğu kıyısında yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısı arasında  yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han’dır. Bedesten’in;  Fatih Dönem’i baş vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından 1464-1471 tarihleri arasında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kitabesi yoktur. Yapısının planı klasik tiptedir. Ortada on kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı kapalı mekan, karşılıklı yerleştirilen üstü beşik tonozlarla örtülü yüz iki dükkandan meydana gelen bir arasta ile çevrilmektedir.

Düşüncelerim : Müzenin her alanında görülmeye değer birçok tarihi eser vardı. Ve bunları görmek beni çok etkiledi. Özellikle de takı bölümü.

ODTÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ:

2003 yılında Ankara’da kurulan müzenin amacı MÖ.7000 yılından beri Anadolu’da gelişen teknolojinin tarihini belgelemek ve günümüz teknolojisini sergilemektedir. Açık hava sergisi de bulunmaktadır. Lokomotif, C-47 uçağı, F-104 uçağı gibi araçlar da sergilenmektedir. Müze koleksiyonunun, müze yapıları ile birlikte geliştirilmesi planlanmıştır. İlk etapta ODTÜ yerleşkesi içinde bulunan nesnelerin sergilenmesi, daha sonra ise Kültür Bakanlığının katkısıyla bazı arkeolojik örneklerin derlenmesi ve böylece MÖ.3500 den bu yana Anadolu’da kullanılan cihazların sergilenmesi ön görülmüştür.

Taş Çağları’ndan Cumhuriyet Dönemine kadar çağlar boyu bu coğrafyada gerçekleşen bilim ve teknolojik ilerlemelerin anlatıldığı sergi alanında Hititlerden Friglere, Selçukluklardan Erken Cumhuriyet Türkiyesi’ne çeşitli dönemlerde üretilmiş bilimsel eserlere yer verilmektedir. Anadolu’da halen kullanılmakta olan cam,bakırcı ve demirci atölyelerinin canlandırmaları yapılmıştır.Yakın tarihte günlük yaşantımızda kullanılmış olan daktilolar, hesap makineleri,tıp aletleri,bilgisayarlar ve daha birçok farklı ürün sergilenmektedir. Bunların yanı sıra klasik arabaların ve motorsikletlerin yer aldığı sergi Hangar Binasın’da bulunmaktadır.

Düşüncelerim: Müzenin özellikle eski arabaların tanıtıldığı kısmı çok hoşuma gitti. Büyük trene binmekse yüksekliğine rağmen çok zevkliydi.

ÇENGELHAN RAHMİ KOÇ MÜZESİ:

Çengelhan Rahmi Koç Müzesi, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. Ankara’nın ilk sanayi müzesidir. Ankara Kalesinin  ana giriş kapısının karşısında,  eskiden At Pazarı olarak bilinen mevkide yer alan Çengelhan adlı tarihi kervansarayda yer alır. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen Çengelhan, Mihrimah Sultan’ın eski damadı Rüstem Paşa  tarafından 1522 yaptırılmış, çeşitli dönemlerde tiftik deposu ve tabakhane olarak kullanılmış, 20. yüzyılın sonlarında terk edilmiştir. Çengelhan,  Rahmi Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğün’den kiralanarak restore edilmiştir.2005 yılından itibaren de  Sanayi müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Müzede, 1850’li yıllardan itibaren sanayide kullanılan araçlar, ilk daktilo,ilk televizyon gibi çeşitli elektronik araçlar; denizcilik, havacılık, kara yolu taşımacılığı gibi alanların geçmişine ait objeler sergilenmektedir.Müzedeki eserlerin çoğu Rahmi Koç koleksiyonundan bağışlanmıştır.Çengel Han’ın avlusunda Vehbi Koç’un iş hayatına atıldığı dükkan yer almaktadır. Müze, İstanbul’da Haliç’teki Lengerhane binasında 1994’ten itibaren hizmet veren Rahmi Koç müzesinden sonra Rahmi Koç müzecilik  ve Kültür Vakfı tarafından açılan ikinci sanayi müzesidir.

Düşüncelerim: Çok sevdiğim Muhteşem Yüzyıl dizisinde bu müzenin yapılması çok hoşuma gitti. Ayrıca oradaki oyuncaklara bakmak gerçekten çok keyifliydi.Bu müze bana çocukluğumu hatırlatıyor.

Kaynak:

www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr

www.rmk-museum.org.tr

https://muze.metu.edu.tr

 

 

(Visited 159 times, 1 visits today)