Müziğin Felsefesi

Müzik insanlar için vazgeçilmez bir unsurdur. İnsanlar hayatlarının her yerinde müziğe ihtiyaç duyarlar. Müziğin hayatımıza olan bazı önemli etkileri de vardır. Müzik insanlara ilham verir, yaratıcılığı arttırır ve duyguları harekete geçirir. Müziğin türü gibi bazı unsurlar bu etkileri değiştirebilir. Bu etkilerin ölçeği de bu unsurlara bağlı olarak değişebilir. Müziğin türü araştırmalara göre hayatı algılama biçimimizi etkiliyor.

Müzik türü olarak metal ve rock müzik türlerini ele alalım.  Bu türdeki müzikler hareketli müzik olarak da nitelendirilebilir. Hareketli müziğin bazı özellikleri ağır bir tona ve hareketli bir müzik ritmine sahip olmasıdır. Hareketli müzik dinleyen kişiler genelde stresli ya da depresiftirler ve hayata karşı genel olarak isyankar bir tutum sergilerler. Yapılan araştırmalara göre metal ve rock müzik genelde stres azaltır ve depresyon giderici gibi özelliklere sahiptir. Bunun sebebi yüksek beyin fırtınası ve çığlıkların yanı sıra, müziğin tempo ve davul sesleriyle, beynimizin bu mesajlarla ‘patlamasına’ neden olduğudur. Öte yandan daha düşük bir tempoda ve seste çalan müzikler yani klasik müzik olarak nitelendirdiğimiz müzik türü genelde daha sakın bir hava yaratır ve düşünme ortamı ayarlar. Düşük bir tondaki müzik türleri insana sakinlik ve huzur verir. Çünkü müziğin türü ve buna bağlı olarak değişen tonu ve melodisi insanlar üzerinde farklı etkilere sebep olur. Yapılan araştırmalara göre klasik müzik dinleyen kişiler daha yaratıcı bir düşünme şekline sahip olurlar. Ayrıca klasik müzik dinlediğimizde stres hormonlarımız serbest bırakılır ve dinleyicinin hissettiği zevk ve hoşnutluktan dolayı Serotonin hormonunun salgılanmasına neden olur. Bu da müzik türünün aslında hayatımızı ne kadar etkilediğini gösteriyor. Gündelik hayatta bile bunla sıkça karşılaşırız. Müziğin türü insanların düşünme tarzını da etkiler. Ben, babamla birlikte rock veya metal müzik türünü dinlediğimde sakin ama aynı zamanda hareketli hissediyorum. Klasik müzik dinlediğimiz zaman ise ya bilimsel makaleler hakkında konuşuyoruz ya da oturup sakin sakin düşüncelerimizi tartışıyoruz.

Müzik dinlediğimiz zaman hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinleniriz. Müzik insanlar için hem bir ihtiyaç hem de bir istektir. Müziksiz bir hayat olsaydı hayat adeta durmuş olurdu. Çünkü biz müzikle ağlar, müzikle güler ve müzikle yaşarız. Müzik insanların hemen hemen her zaman yanındadır. Müziksiz bir hayat hayat demek değildir. Bu yüzden müzik hayatımızın her yerinde az da olsa bulunmalıdır. Hayatsız müzik müziksiz de hayat olmaz.

(Visited 64 times, 1 visits today)