Müziksiz Bir Hayat Hayat Değildir

“Müziksiz bir hayat hatadır.” der Nietzsche. Nietzcshe bu sözünü müziğin farkına varamayan ve müziği tatmayan insanlara söylemiştir. Dünyamız var olduğundan beri insanoğlu gerek ilkel gerek modern enstrümanlarla ürettikleri ritimleri/müzikleri dinleyerek huzur bulmuştur. Sadece enstrümanlarla değil, dudaktan çıkan melodili bir ıslık bile insanları mutlu etmeye yardımcı olabilir.

Gelişen teknoloji ile beraber müzik hayatın her anında bize eşlik ediyor. Araba sürerken açtığımız radyoda, yürürken kulaklık ile dinlediğimiz bir şarkı ile müzik adeta bizim hayatımızı sarmış durumda. İnsanların sevdikleri müzikleri dinleyerek yaşam kalitelerini arttırdıkları da bilimsel bir gerçektir.Avrupa’da yaklaşık 300 genç üzerinde yapılan bir araştırma neticesinde, ”Neden müzik dinleriz?” sorusunun yanıtına katılımcıların bir çoğu ”Olumlu ruh hali oluşturmak seçeneğini işaretlerken bir kısmı da müziğin kendilerini ifade etmede yardımcı olduğunu vurgulamıştır.Eğer hayatımızda müzik diye bir kavram olmasaydı insanlar daha sıkıcı ve daha alelade bir hayat yaşayacaklardı ve birçok şeyi daha sığ ve daha anlamsız görecekti. Müzik bizi heyecanlandırabilir, avutabilir, neşelendirebilir. Müziğin ana görevi düşüncelerimizi daha öteye taşımak ve düşüncelerimizi yüceltmektir. Almanlar müziğe o kadar düşkünlerdir ki Tanrı’yı bile şarkı söyleyen biri olarak hayal ederler. Müzik bizi iyi ve doğru olan yollara yönlendirir ve müzik notaları kalbin en gizli oyuklarının içine yerleşir.Müzik insan ruhunu besleyen yegane kaynak ve insanın en derin anlamları yükleyebileceği bir kavramdır. Müzik ile uğraşan, çoğu insanın ruhunun geliştiği ve daha mutlu olduğu bir gerçektir. Müzik insanların sosyal bağlarını da kurmada ve güçlendirmede kullandıkları en önemli araçlardan birisidir. Bu sebeple müzik hayatin vazgeçilmezidir.Tarih boyunca tüm medeniyetlerin kendilerine özgü enstrümanları, melodileri, şarkıları olmuştur. Müziği her türlü erdemin kaynağı sayan Yunanlılar, müziği ruhun eğitimi ve arınmasında kullanırmış. Eski Yunan mitolojisinde Apollon lir çalarak insanların sıkıntılarını giderir ve onlara neşe verirmiş. Platon şarkı olmaksızın hastaya uygulanan reçetelerin etkisiz olacağını söylemiş. Büyük İslam bilgin ve filozoflarından İbn-i Sina müziğin tıpta oynadığı rolü şöyle tanımlamaktadır; ”Tedavinin en iyi yollarında, en etkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele için cesaret vermek ve ona en iyi musikiyi dinletmek, onu en sevdiği insanlarla bir araya getirmektir.”

Günümüzde de gelişen tıbbın yanında bazı psikolojik rahatsızlıklar müzik ile yapılan terapiler ile tedavi edilebiliyor. Sadece bu bile müziğin insan ruhu üzerindeki etkisini göstermektedir. Sözün özü atalarımızın da dediği gibi “Müzik ruhun gıdasıdır.”

 

 

kaynakça:https://www.bilgiustam.com/

https://eksisozluk.com/

(Visited 136 times, 1 visits today)