Nasıl Dünya İnsanı Olunur?

Öğrencilerin dil eğitiminin yanı sıra yaşam becerileri ile donanmasına olanak sağlayan çok yönlü bir öğrenme ortamı sunarak; Sanattan spora, dijital teknolojiden iletişime, müzikten dansa her alanda “Dünyadaş” bireyler olarak yetiştirmek öncelikli hedeflerden birisi olmalı.Dünya vatandaşı olmak kısaca; yeryüzünde yaşayan insanların renk, dil, din, ırk ayrımı olmadan kendilerini gezegenin vatandaşı olarak görmesidir. Kendi kültürünü kaybetmeden, evrensel değerlere açık ve dünyanın yaşadığı sorunların farkında olan bireyler, birer Dünya vatandaşı olarak tanımlanabilir. Dünya Vatandaşı olmak, özünde küresel bir bakışı benimseyen farklı kültür ve düşünce biçimleriyle uyumlu, esneklik ve adaptasyon becerisine sahip birey olarak yetişmek demek. Dünya vatandaşı olmanın yolu, tek başına dil bilmekten geçmiyor. Daha kapsayıcı bir kavram olarak, dünyanın her yerinde geçerli akademik ve sosyal açıdan donanımlı bireyler olarak yetişmeyi zorunlu kılıyor. 21. yüzyılın rekabetçi ortamında Dünya vatandaşı olmanın yolu, uluslararası standartlarda bir akademik eğitim ve evrensel değerleri kucaklayan yaşam becerileri kazanmaktan geçiyor. Bunun için en kıymetli ve önemli süreç ise bireyin eğitim hayatı.

(Visited 84 times, 1 visits today)