Nazi Almanyası

Nazi Partisi,   24 Şubat 1920 de Münih de Anton Draxler tarafından kurulup ve nasyonal sosyalist alman işçi partisi olarak kurulmuştur. Sonrasında ise Adolf Hitler adında bir adam çıkıp, büyülü konuşmalar yaparak Nazi Başkanı seçilir ama bir türlü Alman ordusuyla bağ kuramaz.

Bir gün Hitler ve askerleri Berlin de yürürken Hitler’e darbe yapılır ve çok askeri ölür. Hitler ve komutanları hapse girer ve sonrada mahkemeye çıktığında özel gücünü yani konuşma gücünü kullanarak hakimi etkileyip hapis süresini indirerek hapisten çıkar.

Sonrasında Nazi partisi güçlenerek Almanya yönetimini ele geçirir. Hitler kurduğu SS ordusu ile tüm Avrupa ve Rusya ya saldırır. Birçok şehir savaş sırasında yıkılır. Milyonlarca insan ölür ve yaralanır. 1944 yılında ABD, İngiltere ve Rusya anlaşarak Hitlerin ordusuna saldırır ve Hitler yenilir.

Hitler uğradığı büyük yenilgi sonucunda kendisini öldürür ve hiç kimse bedenini bulmasın diye bedenini şoförüne yaktırır.

Bence Hitler çok kötü bir insandı. Milyonlarca yahudiyi toplama kamplarında yakıp, gaz odalarında boğdurdu.

Ama herkes bir gün kendi ektiğini biçer ve hiçbir suç cezasız kalmaz. Hitler de bence kendi cezasını kendisi çekmiştir.

Yaman Anteplioğlu

4-A 

(Visited 11 times, 1 visits today)