Ne İçin Sanat?

Bence sanat kişinin ÖZGÜN fikirlerini somut hale getirerek sunmasıdır. İnsanların temel ihityaçları dışında da bazı ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçlar ruhlarına iyi gelecek gereksinimleri karşılar. Bazı özel insanlar ”sanatçılar” bu ihtiyacı karşılayabilme yeteneğine sahiptirler.

Sanatçı öncelikli olarak sanatı içinden gelen yaratıcılığı dışa aktarmak için yapar. Yani sanatçının sanat yapmasının asıl sebebi ürettiğinden ve kendi yaratıcılığından zevk almasıdır. Bu sebeple eserlerinin beğenilmesi ya da anlaşılması her ne kadar sanatçıyı gururlandırsa da sanat yapmasının ana nedeni değildir, kendisidir. Bundan dolayı eserleri gün yüzüne çıkmamış birçok gizli yetenek vardır. Benzer durum hayatın farklı alanlarında da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin spor yapan bir kişinin öncelikli amacı; spordan aldığı haz ve kendine kattıklarıdır. Başkaları tarafından taktir edilmek sonrasında gelir.

Günümüzde sanatçılar, geçim kaygısı ve para kazanma ihtiyacı nedeniyle daha çok topluma hitap eden eserler ortaya koymak zorunda kalmaktadırlar. Sanatın bu şekilde toplum için yapılması sanatçıların eserlerinde kendi düşüncelerini aktaramamasına , özgün olmayan eserlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Özgünlükten uzaklaşmış eserlerin ise sanat olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Sanatçılara eserlerini özgün olarak üretme imkanı sağladığından dolayı sanat sanat içindir.

 

 

 

 

(Visited 157 times, 1 visits today)