Ne Kadar Öğrendiysen

2019 yılında çıkmış olan korona virüsü nedeniyle eğitimde sistematik bir değişiklik olmuştur. Uzaktan eğitim denilen ve öğrencilerin herhengi bir teknolojik cihaz ile sanal bir sınıfta eğitim görmesini sağlayan bu sistem karantinanın sonuna kadar devam edecektir. Bu uygulamanın pratiğe geçmesi bazı insanların fikrini değiştirdi ve bu sistemin eğitimin bir alternatifi değil, eğitimin kendisi olması gerektiğini düşündürdü.

Uzaktan eğitim geçen yöntemle kıyaslandığında avantajlı gözüküyor. Öğrenciler evde ders programlarını kendileri yapabilirler ve her içeriğe erişebilirler. Örneğin herhangi bir materyalin okulda veya evde unutulma olasılığı yok. Derslere de zamanında katılma sorumluluğuna sahiptirler. Gerçek zamanlı derslere nazaran çevrim içi ortamda dersler kayıt altına alınabilir ve tekrardan izlenebilir. Öğrencinin bir konuyu unutması halinde videoya okulun sitesinden rahatlıkla ulaşılabilir. Uzaktan eğitimin bir diğer yararı ise derslerin daha geç başlamasıdır. Normalde okula gitme amacıyla saat altı ile yedi arasında kalkılırdı. Bu yeni sistem öğrencilere saat dokuz civarında kalkmalarını sağlıyor. Bu sayede öğrenciler, kendi yaş gruplarına önerilen saatte uyuyabiliyorlar.

Her ne kadar iyi tarafı olsa da bu modern sistemin olumsuz yanları da vardır. Ekran başında ders dinlemek konsantrasyon kaybına neden olabilir. Öğrenci evinde bulunduğundan en küçük bir etken dikkatini anında dağıtabilir ve herkes fiziksel olarak aynı odada bulunmadığından beyin fırtınası yapmakta güçlük çekebilir. Teknik sıkıntılar sınıfın bütünlüğünü bozabilir, hatta dersi işlenemez kılabilir. Aynı anda yüzlerce ders yapıldığından kullanılan sağlayıcı çökebilir ve onarılmadan önce ders işlenemez. Bu sistemde öğrencinin tek başına konuyu anlaması gerektiğinden dersler verimsiz geçebilir. Çoğu okul öğrencileri için öğretmenler tarafından hazırlanmış videoları gönderir. Bu esnada öğrencinin herhangi bir soru sorma olasılığı yoktur, bu nedenle o anki konunun temelini iyi de atabilir kötü de. Öğrenci ilk kez girdiği bir dersi iyi anlamazsa kavraması çok daha uzun sürebilir. Uzaktan eğitim sadece bu olasılığı düşürüyor. Bir başka sorun ise öğrencinin bu sisteme dayalı olarak alacağı notun nasıl değerlendirileceğidir. Her ne kadar sınavlar ve sözlüler okulda yapılabilse de öğrencinin bu uygulama üzerinden edindiği kazanımlar değerlendirilmelidir. Zorluklardan dolayı uzaktan eğitim notları öğrencilerin konuları anlamamasından düşük verilebilir, bu da genel ortalamayı düşürebilir.

Bu sistem kalıcı olarak devam ettirilmemelidir. Her ne kadar erişilebilirliği arttırsa da uzaktan eğitim öğrencilere sosyal medyada gördüğümüz ders videolarından daha fazla içerik sunmuyor. Normal şartlara erişildiğinde eski sisteme geri dönülmelidir ve sanal eğitim sadece olağanüstü durumlarda tekrardan kullanılmalıdır.

(Visited 33 times, 1 visits today)