Neden Marsta Koloni Kurmamalıyız?

Günümüzde teknolojinin bu denli hızlı bir şekilde artması sonucunda maymun iştahlı insanoğlunun yeni merak ve odak noktası uzay teknolojileri olmuştur. Sürekli acaba başka gezegenlerde yaşam var mıdır, başka gezegenlerde yaşayabilir miyiz gibi sorular sorup durmuşlardır. Ve şu anda gerek Elon Musk gerekse Jeff Bezos gibi milyarderler uzay ile ilgili çalışmalarda yarışa girmiş uzayda koloni kurma hayallerine dalmışlardır. Peki sizce uzayda koloni kurmak ne kadar mantıklıdır?

Son 50 yılda uzaya göndermiş olduğumuz roket ve uydular yüzünden zaten uzay yeterince kirlenmişken uzayda yaşamak adı altında bol sıfırlı paraların harcanıp dünyamızın her geçen gün bu saçma ideoloji uğruna kirletilmesine daha ne kadar göz yumacağız? İnsanoğlu hala gerek dünyadaki gerekse Güneş sistemindeki kirliliğin sebebinin insanın bu saçma ve savurgan düşünce yapısı olduğunu anlayamadıysa biz ne Dünya’da ne Ay’da ne de Mars’ta huzur içinde yaşayabiliriz?

Önceki paragrafta adı geçen şirket sahibi milyarder iş adamlarına var olan Dünya’mızın korunması yerine neden koloni kurmaya çalışıyorsunuz dendiği zaman bize ”Biz yüzlerce yıl sonrasında Dünya’da yaşanabilecek sorunlar için hazırlık yapıyoruz.” demeleri bile bizimle direkt olarak olarak dalga geçtiklerinin kanıtı değil midir? Bu cevapların hiç biri Dünya’daki kirlilik, çölleşme, insan nüfusunun kontrolsüzce artması, fakirleşme, kullanılabilir su kaynaklarımızın azalması gibi çeşitli sorunlara çözüm bulmak yerine bu sorunlara neden göz yumup üzerinde canlı yaşamına uygun olan tek bir nokta bile olmayan Ay ve Mars’ta koloni kurmaya, orada su arama çalışmaları yürütüp milyarlarca dolar harcamalarının cevabı değildir. Ve asla olmayacaktır.

Emin olun size her ne kadar kirlenmiş olsa da günümüzdeki Dünya olanaklarının bilinen tüm gezegenlerin canlı yaşamına uygunluk seviyesinden daha üstün olduğunu ve bu üstünlüğün korunabilmesi için Dünyamıza harcanması gereken paranın diğer gezegenleri yaşama uygun hale getirmek için harcanacak paradan çok çok daha az miktarda miktarda olduğunun garantisini verebilirim. Hatta Dünya’daki problemleri insanlar küçük ve basit çözüm yollarıyla durdurabilirler. Mesela elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırırsak ne hava kirliliği kalır ne petrol ihtiyacı sonunda çıkan savaşlar. Fabrikalar atıklarını denize atmazsa, insanlarda atık yağlarını lavaboya dökmezse ne su kirliliği kalır ne de kuraklık; belediyeler ağaçlandırma çalışmalarını önemser ve şehir planlarını ona göre kurarsa ne şehirler ne şehirlerde hava kirliliği kalır ne de aşırı betonlaşma sorunu ortaya çıkar. İnsanlar ozon tabakasına zarar veren deodorantlar yerine doğal parfüm ve kokular kullanırsa bunun yanında da fabrikalarda filtre kullanımı yaygınlaştırılırsa ozon tabakası kendini 20 yıl içerisinde kendini tamamen yeniler ve küresel ısınma sorunu da ortadan kalkar. İlgili kişiler kaçak ağaç kesiminin önüne geçerse ormansızlaşma problemi ortadan kalkar. Eğer bunlar ve bunlara benzer basit adımlar atarsak Dünya’mız değil yüzlerce yıl sonra yüz binlerce yıl sonra bile insan yaşamına en uygun gezegen olur.

Kısacası başka gezegenlerde yaşama hayali kurup bu amaç için milyarlar harcayacağımıza sadece rutin sayılabilecek şeyleri değiştirerek dünyamızı koruyabiliriz. Her zaman temiz ve sağlıklı bir Dünya’da yaşama ümidiyle.

(Visited 10 times, 1 visits today)