Neden Özel Sektör?

Bir devlette vatandaşların refahını ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iki farklı sektör vardır. Bunlar kamu sektörü ve özel sektördür ama hangisi devletin kalkınmasında daha büyük bir rol üstlenmektedir?

Öncelikle kamu sektörü devletin vatandaşlarından topladığı vergilerle vatandaşlarına sağlık,eğitim,hizmet,tarım vb. sektörlerde yaptığı hizmetlerdir. Yani kamu sektörünün kaynağı vatandaşlardır ve vatandaşların maddi kazancında düşüşe sebep olur. Özel sektör ise vatandaşlardan hiçbir yardım almadan sadece gönüllü olarak bağışta bulunanlardan kalkınan ve aynı kamu sektörü gibi vatandaşlara hizmette bulunan sektördür.

İki sektöründe devletin kalkınmasında birbirine sağladığı birtakım üstünlükler var. Genel olarak insanlar kamu sektörüne daha sıcak bakıyor. Bu yüzden kamu sektöründeki çalışmalar daha verimli. İnsanların kamu sektörüne daha sıcak bakmasının sebebi ise genel olarak maaşların özel sektöre kıyasla daha yüksek olması, kolay kolay insanların işten kovulmaması vb. Kamu sektörünün sağladığı bir başka üstünlük ise gelir konusunda. Kamu sektörünün arkasında devlet olduğu için çok nadir durumlar dışında her zaman bütçesi özel sektöre oranla daha fazla. Kamu sektörünün başka bir avantajı ise işçi sayısının fazla olması. Çoğu ülkede insanlar maaşından ve iş garantisinden dolayı kamu sektörünü seçtiği için her zaman işçi sayısı özel sektöre göre çok yüksek seviyede oluyor ve işler daha çabuk hallediliyor.

Özel sektörün devletin kalkınmasındaki rolüne gelirsek öncelikle rütbe atlamanız herhangi bir işte daha kolay ve daha kısa sürelerde oluyor. Örneğin kamu sektöründe bir memur on yıllarca çalışıyor ama emekli olduğunda halen memur olarak kalıyor. Ama özel sektörde çalışan bir işçi o süre içinde en düşük rütbeden en yüksek rütbelere çıkıyor bu durumda maaşına her zaman zam getiriyor. Bu durumu bile işçiler rütbe atlamanın motivasyonuyla işlerine çok sıkı bir şekilde odaklanıyor böylece işçilerin hem motivasyonları yüksek oluyor hem de işçiler daha sıkı çalışıyor. Bir başka avantajına gelirsek borsa da özel sektörlerin şirketleri de var ve bu şirketlerin hepsinin temsil ettiği bir ülke var yani bu şirketlerdeki düşüş devleti çok kötü bir şekilde etkileyebilir. Ekonomisinde çok büyük darbelere yol açabilir.

Sonuç olarak bir devletin kalkınmasında iki sektöründe birbirine sağladığı üstünlükler var fakat şöyle bir gerçek var ki bir devlet kamu sektörü olmadan kalkınabilir ancak özel sektör olmadan kalkınamaz çünkü kamu sektöründeki hiçbir düşüş özel sektörü etkilemiyor ancak özel sektördeki en küçük bir düşüş bile devleti etkiliyor yani kamu sektörünün kaynağını.

(Visited 237 times, 1 visits today)