Neden Termik Santraller Var?

Termik santrallerde elektrik enerjisi üretilir. Bu santrallerde fosil yakıtların işlenmesiyle elektrik enerjisi üreilir. Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtlarda bulunan kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönmesini sağlar termik santraller. Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosiller yakılarak elde edilen ısı enerjisi ve genleşmeden yararlanılarak fiziksel enerji elde edilir. Bu fiziksel enerji alternatörler ile elektrik enerjisi üretir. Termik santrallerin çeşitleri bulunmaktadır; buhar türbinli termik santral, gaz türbinli termik santral, dizel termik santral ve nükleer termik santral çeşitleri bulunan termik santraller, çalışma prensipleri olarak da farklılık arz etmektedir.

BUHAR TÜRBİNLİ TERMİK SANTRALLER: Termik santrallerde buhar kazanlarında yakıt ve hava karışımı uygun şartlarda yakılır. Bu esnada kazanda bulunan sudan, yüksek sıcaklıkta yüksek basınçlı buhar elde edilir. Elde edilen yüksek basınçlı buhar, buhar türbinine gönderilerek mekanik enerji elde edilir. Buhar türbinine akuple olan alternatör de bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

GAZ TÜRBİNLİ TERMİK SANTRALLER: Akşam saatlerinde kullanılan elektrik miktarı sensörlü lambalarla, evlerde kullanılan lambalarla, devreye giren sokak lambalarıyla artmaktadır bu sebepten dolayı elektrik miktarını karşılamak amaçlı devreye çabuk girip çıkabilen santrallere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan dolayı gaz türibinli termik santraller kullanılmaktadır.

DİZEL TERMİK SANTRALLER: Fabrika, işletme, Türk Telekom, Tv istasyonları, hastaneler gibi önemli yerlerde enerji kesildiğinde kullanılır. Ayrıca haddehanelerde, dökümhanelerde, elektrikle çalışan potaların ve indüksiyon bobinlerinin çalıştığı işletmelerde enerji kesilmesinde, tesisin zarar görmesini önlemek için kullanılır.

NÜKLEER SANTRALLER: Nükleer santral; uranyum 233, uranyum 235, plütonyum 239 ve toryum gibi maddelerin atomlarının kontrollü bir şekilde reaktörlerde parçalanması sonucu çok yüksek derecede ısı enerjisi açığa çıkmaktadır. Bu ısı enerjisinden buhar kazanındaki su ısıtılarak, yüksek sıcaklıkta ve basınçta buhar elde edilmektedir. Meydana gelen buhar, türbine verilerek mekanik enerjiye çevrilir. Buhar türbininin miline akuple bağlı olan alternatör döndürülerek, elektrik enerjisi elde edilir.

Termik santraller kazan tasarımı, ısı depolama sistemleri, atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri gibi bir çok yerde kullanılmaktadır. Ülkemizin enerji talebindeki hızlı artışın karşılanması ve enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasına yönelik olarak, yerli kömür rezervlerimize uygun yüksek verimli ve düşük emisyonlu termik santral teknolojilerinin yerli sanayi ile birlikte geliştirilmesi ve üretilmesi ülkemiz için önlemli olduğunun kanıtıdır. Ama termik santralin ülkemize birçok faydası olduğu gibi birçok da zararı bulunmaktadır. Ülkemizde termik santral teknolojileri konusunda yeterli know-how’a sahip yerli firma olmaması nedeniyle, bu teknolojilerin tamamına yakını yurt dışındaki firmalar tarafından sağlanmaktadır. Bunun neticesinde ülkemiz çok büyük miktarlarda döviz kaybetmekte ve yurt dışı firmalara bağımlı kalınması nedeniyle termik santrallerimizde büyük zaman ve üretim kayıpları oluşmaktadır.

Geçmişe baktığımız zaman şu an gelişmiş ve güçlü ekonomiye sahip ülkelerin eskiden termik santralleri olduğunu görmekteyiz. Termik santraller ülkeye maddi olarak çok şey katsada doğaya zarar vermektedir. Örneğin; üretim sırasında azotoksit, kükürtdioksit ve pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararları maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığın için tehdit oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu maddeler yöre insanının sinir sistemininde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bunun gibi daha birçok örneği vardır. Bu nedenler termik santraller kapatılmalı.

(Visited 68 times, 1 visits today)