Nesli Tükenmiş Olan Hayvanlar

Dünyanın varoluşundan günümüze kadar birçok hayvan gelip geçmiştir. Maalesef insanoğlu elindekinin kıymetini  onu kaybettikten sonra anlıyor. Hayvan ve bitki türleri biz insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için çok gereklidir . Dünyanın doğal bir dengesi vardır. Bu doğal denge içinde bazı canlıların yok olması mümkündür. Ancak işin içine insanoğlu  girdiğinde doğal dengeye müdahale etmemek ne yazık ki mümkün olmuyor.

NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR

dinazor

Dinozorlar : Dinozorlar 160 milyon yıl civarında kara hayatına egemen olmuş hayvanlardır. Yeryüzünde bulunan yaklaşık 1000 dinozor türünün 65 milyon yıl önce çoğu türün nesli tükenmiştir. Dinozorların nasıl yok olduğuna dair birçok iddia gündeme atılmıştır. Bunlardan en kabul göreni Nobel ödüllü fizikçi Luis Alvarez ve oğlu jeolog Walter Alvarez’in ileri sürdükleri “dinozorların sonunun 65 milyon yıl önce yaklaşık 10 km çapında bir gök taşının Dünya’ya çarpmasıyla nesillerinin tamamen sona erdiği” fikridir.

mamut

Mamut : 4,5 m boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan bu cinsin son üyeleri M.Ö. 1700 yılında yaşamıştır. Bulunan en eski mamut kalıntıları 4 milyon yaşındadırlar. Mamutların neslinin tükenmesinin nedeni de tam olarak bilinmemektedir. aşırı avlanma ya da buzul çağı sonundaki iklimsel değişimlerin buna neden olabileceği tahmin edilmektedir.

moa

Moa : Yeni Zelanda’da yaşamış olan dünyanın en büyük kuş türüdür. Nesilleri ne yazık ki insanlar tarafından yok edilmiştir.

tazmanya kaplanı

Tazmanya Kaplanı veya Tazmanya kurdu olarak bilinir : Avustralya’ya özgü büyük bir etçil hayvandır. 1930’lara kadar yaşamıştır. Kaçak avcılıkla sürdürülen avlarla soyu tükenmiştir.

hazar kaplanı

Hazar Kaplanı veya Pers Kaplanı olarak bilinir : Hazar kaplanları yalnız yaşayan hayvanlardır. En batıda Türkiye olmak üzere adı üstünde Hazar denizi etrafında, Kafkasya’da İran, Türkmenistan, Afganistan’ın kuzey kesimlerinde ve Moğolistan bölgelerinde yaşamaktaydı. En son 1970 yılında Rusya’da ki türün son üyesinin ölümüyle yok olmuştur.

anadolu panteri

Anadolu Panteri : Orta Doğu ve Batı Asya’da yaygın olan İran leoparının Anadolu’da yaklaşık 30 yıl öncesine kadar yaşamış olan bir ırkıdır. Anadolu parsı Ege ve Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, daha çok ormanlık ve dağlık alanlarda yaşamıştır. Yaklaşık ömürleri 20 yıldır. Doğal yaşam alanları ve av kaynaklarının azalması panterleri insanların yaşadığı yerlere yönlendirmiş ve bu da genellikle vurularak ya da zehirlenerek öldürülmelerine yol açmıştır. Anadolu’da varlığı 1974 yılından bu yana güvenilir şekilde korunamamaktadır. Bundan dolayı en son bireyin 1974’de Beypazarı’nda vurulduğu kabul edilmektedir.

Anadolu Aslanı : En son 1890 yılında vurulmuştur.

Anadolu Kaplanı : Son Kaplan 1970 yılında öldürülmüştür.

mersin balığı

Mersin Balığı : Bütün türleri nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Çoğunun yöresel olarak nesli çoktan tükenmiştir.

çizgili sırtlan

Çizgili Sırtlan : Çizgili sırtlan Afrika kıtasının kuzey yarısında, Asya’nın batısında (Anadolu dahil), Arap Yarımadasında ve Hindistan’da bulunuyordu. Artık nesillerinin tükendiği kabul edilmektedir.

Kaynak:

Vikipedi’den yararlanılmıştır.

(Visited 578 times, 1 visits today)