Notlarını Karşına Değil Yanına Al

Hayatımızın büyük bir bölümünü kaplayan eğitim,birkaç aşamadan oluşarak bizi hedeflerimize götürmeyi amaçlar.Bu süreçte öğrendiğimiz konulardan sınavlara girerek,bulunduğumuz aşamanın son basamağına çıkarak diploma notumuzu belirleriz.Bu notlar doğrultusunda,bir sonraki aşamada bizi bekleyen okullarla çeşitli mülakatlara gireriz.Bazı okullar diploma notlarımıza göre bizi mülakata kabul ederken,bazı okullar ise başvurumuz doğrultusunda bizi mülakata kabul ederler.

Diploma notlarımızı göz önünde bulundurarak bizi mülakata alan okullar geleceğimizi notlarımızla yaratmamızı tercih ediyorlar.Pliniuse’un  da dediği gibi ,herkes kendisi için bir derstir;elverir ki insan kendini yakından görmeyi bilsin.Benim yaptığım,bildiklerimi söylemek değil,kendimi öğrenmektir;başkasına değil kendime ders veriyorum.Bu tür okullar,öğrencilerin kendileri için birer ders olmasını arzu ederek mülakatlarına devam ettirirler.

Diploma notlarımızı bir kenara bırakıp bizim başvurumuz ve isteklerimiz doğrultusunda bizi mülakata alan okullar ise sınav notlarımıza göre bizi değerlendirmek yerine,mülakatta bizi tanıyarak hedeflerimizi öğrenmeyi daha doğru buluyorlar.Ayrıca,bu tür okulların sınav notlarına bakmazsızın mülakata kabul etmelerinin e

n büyük dayanıkçısı ise Einstein’ın açtığı yoldur.Derslerinde  ve sınavlarda gösterdiği başarısızlıklardan dolayı  “bu çocuk okumaz” unvanıyla okuldan ayrılan ardından, yıllar sonra Nobel ödülü almaya hak kazanan teorik fizikçidir Einstein.

Nasıl mülakata kabul edilirsek edilelim,asıl amacımızın hedeflerimize ulaşmak olduğunu unutmadan çizdiğimiz yolda devam etmek zorundayız.Bu süreçte,diploma notumuz bizim destekçimiz de olabilir,düşmanımız da.

Eğer mülakata girerken diploma notu göz önünde bulundurulmayacağını farz edersek, öğrencilere çalışmamaları için aperitif bir yol göstermiş oluruz. Bir öğrenci tüm ortaokul veya lise süreci boyunca derslerine ve sınavlarına önem vermeden süreci tamamlayıp hedefindeki liseye veya üniversiteye giriş biletini karşılıksız bir şekilde almış olur.Bu durum öğrencilerin  perspektifinden ne kadar olumlu bir şekilde gözükse de ileriki hayatlarında karşılaşacakları sorunların sadece giriş bölümüdür.Aynı zamanda çalışmadan istenilen okullara girilebiliyorsa, diploma notunun yüksek olması için gece gözünü kırpmadan ders çalışan öğrencilere haksızlık olmaz mı?

Haksızlığı bir kenara bırakalım.Diploma notuna bakmadan alan okullar,öğrencileri 4 veya en fazla 5 yıllığına hayatın gerçek yüzüne maske takarak gösterip daha sonrasında maskeyi aniden çıkartıp atıyorlar.Tazecik beyinler,karşılaştıkları bu büyük şok nedeniyle ve diploma notlarına bakmadan alan okullardan başka hiçbir yere gidemeyecekleri gerçeğiyle hayatlarına monoton bir şekilde devam edemiyorlar.Taze beyinlerin üstüne toz döküp raflara kaldırmak yerine, o raflarda bulunan kitaplarla tazeliklerimi dünyaya yayabiliriz.

Eğitimin hayatla beraber sona ermesini sağlamak için diploma notunu yok sayan okullara hayır. Frederick William Robertson’ın da dediği gibi:”Öğretim sınıfta biter;fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.”

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)