Nüfus Artışı ve Eğitim

Eğitim olanaklarının, insanların sosyal statülerine bağlı olarak değişmemesi gerektiğini biliyoruz. Ancak siz günümüz dünyasında, eğitim adına takip ettiğimiz düzlemin yeterince adil olduğunu düşünüyor musunuz?

İnsanlığı geliştiren en temel birim eğitimdir. Bu nedenle sürekli ağızdan ağıza dolaşan ‘’Eğitim herkesin hakkıdır!’’ sloganı yalnızca zenginler için değil, yeterli imkanlara sahip olmayan bireyler için de önem arz etmektedir.

Maalesef ki maddi durumları eğitim almak için elverişli olmayan insanlar, her ne kadar hakları bu yönde olsa da, eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamaktadırlar. Bu nedenle ‘’Eğitim kurumlarının sayısını gerekli miktarda arttırmalı, ayrıca henüz ataması yapılmamış öğretmenleri de göz önünde bulundurarak gerekli adımlar atmaya başlamalıyız!’’ gibi çözüm önerileri öne sürülmüştür. Fakat bu tarzdaki önerilerin de hayata geçirilmesi için nitelikli eleman ihtiyacı ortadan kaldırılmalıdır ve bu sorunun da çözümü yine eğitimde saklıdır.

Eğitim almış bir birey böyle sorunların başlıca nedeninin kontrolsüz nüfus artışı olduğunu kolayca söyleyebilir. Bu durumda popülasyonumuzdaki artışla, alınan eğitimin kalitesinin ters orantılı olduğunu öne sürebiliriz.

Toplum adına yararlı bireyler yetiştirmek için çocukların hem maddi hem de manevi anlamda desteklenmesi gerekir. Sonuç olarak insanların bakabilecekleri miktarda çocuk sahibi olması toplumdaki eğitimli birey sayısını arttıracak ve bu sayede de toplumumuzun refah seviyesini de arttıracaktır. Bu konuyla ilgili kendi görüşlerini bildiren bir yazarın ‘’Eğitim arttıkça nüfus kontrollü olarak artar; eğitim düştükçe nüfus kontrolsüz şekilde artış gösterir.’’ sözleri de yazarın bizimle aynı düşünceleri paylaştığını gösteriyor. Yani insanlar çocuk doğurmadan önce çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri duruma sahip olduklarından emin olmalıdırlar. Aksi takdirde ne çocuklarını parlak bir gelecek bekleyecektir ne de yaşadıkları toplumu.

IMF’ye göre gelişmiş ülke kategorisinde yer alan bazı ülkelerin nüfusları:

Avustralya: ( 9 Ağustos 2013 ): 23.111.910

Kanada: ( 1 Nisan 2013 ): 35.141.542

Şeklinde ilerken aynı yılda yapılan Türkiye nüfus sayımına göre:

Türkiye:  76.667.864 nüfusuna sahiptir. Böylece Türkiye’nin neden en gelişmiş ülke kategorisinde yer almadığının bir nedenini daha görmüş oluyoruz.

Hatta Türkiye içerisinde de karşılaştırma yapmamız gerekirse

Türkiye’nin gelişmiş şehirlerinden biri olarak kabul edilen Çanakkale’nin nüfusu 502.325 iken gelişme aşamasında olarak kabul edilen Diyarbakır’ın nüfusunun 1.607.437 olduğunu görürüz.

Sonuç olarak nüfus artışının eğitimi olumlu bir şekilde etkilemediğini görmekteyiz. Bu nedenle eğer ülkemizde eğitim adına yapılan faaliyetlerin sayısı artmazsa insanların daha kaliteli bir eğitim hayatı olması için kontrolsüz nüfus artışını engellemeliyiz. Bütün bunlar da aile içerisindeki birey artışının, kişilerin akademik durumlarını olumsuz etkileyebileceğini bize göstermektedir.

 

 

Kaynakça:

https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/2013_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1.html

http://www.wikiwand.com/tr/N%C3%BCfuslar%C4%B1na_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi

https://hthayat.haberturk.com/blog/haber/1065553-egitim-duzeyi-ile-nufus-yapisi-arasindaki-iliski

(Visited 550 times, 1 visits today)