Nüfus Artışı

Nüfus, belirli bir zamanda ve belirli bir yerde yaşayan insan topluluğuna denir. Aynı zamanda popülasyon anlamına da gelen bu sözcük; bir ilçeyi, bir ili, bir ülkeyi veya bir bölgeyi niteleyebilir. Sayımlar yoluyla belirlenen bu sistem sayesinde, gezegenimizde yaşayan insan sayısının 7 milyarı aştığını bilmekteyiz. Her geçen gün artan bu nüfusun yararlı yanları olduğu gibi zararlı yanları da bulunmaktadır. Bu zararlı yanlarının doğurduğu kötü sonuçlar yüzünden ortaya bu nüfus artışıyla ilgili birçok tartışma çıkmıştır.

Bu denli nüfus artışının birçok nedeni bulunmakta. Bunlara örnek vermek istersek: göç hareketlerini, sağlık alanındaki ilerlemeleri, beslenme imkanlarının artmasını, eğitim seviyesinin durumunu, yaşam standartlarının yüksekliğini, gelir düzeyinin artmasını, nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyini ya da savaşların azalmasını verebiliriz. Bütün bunların yıllık nüfus artış yüzdesini her yıl daha da arttırıyor. Fakat arttırdığı tek şey nüfus artış yüzdesi değil, bir yandan da nüfus artışı hakkında tartışmaları arttırmakta.

Nüfus artışına olumlu olarak bakan taraf neden olarak şunları gösteriyor: Genç nüfusun artması, ihracatın artması, endüstri dallarının çoğalması, üretimin maliyetinin azalması… Fakat geniş açıyla baktığımızda buradaki olumlu tarafların bile olumsuz sonuçlar doğurduğunu görebiliriz. Genç nüfusun artmasının, üretimi arttırma ihtimali olduğu gibi yavaşlatma ihtimali de ortada. Gelişen teknolojinin gençleri ve çocukları tembelleştirmesi gelecekte üretimin sıkıntıya gireceğini göstermekte.

Nüfus artışının zararlı olduğunu düşünen kesim ise: Kişi başına düşen gelirin azalmasını, iş bulma imkanlarının azalmasını, tüketimin artmasını, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının zor hale gelmesini, tabiatın insan fazlalığından zor görmesini neden olarak sunuyor.

Özet geçmek istersek: Nüfus artışının bize hem faydalı hem de zararlı olduğu noktalar var. Günümüzde çoğunlukla, düzensiz bir nüfus artışı görülmesi sebebiyle olumsuz sonuçları olumlu sonuçlarına göre daha fazla. Fakat eğer uygun düzenlemeler yapılır ise veya genç nüfusu dünyaya faydalı olacak şekilde yetiştirilir ise bu zararlı yönleri kalıcı olmadan ortadan kaldırabiliriz.

(Visited 59 times, 1 visits today)