Nüfus Fazlalığı

Nüfus fazlalığının bitmeyen bir sürü olumlu ve olumsuz etkileri var. Fakat biz sadece birkaçını tartışacağız.

Ülkenin nüfus artışına bakılarak bir sürü yararlar çıkarılıyor. Misal nüfusun artışının olumlu yönlerinden biri yeni endüstri dalları doğar. Başka:

 • Daha fazla ihtiyaç olacağı için üretim artar.
 • İnsan sayısı çoğaldığı için dolayısıyla vergi gelirleri artar.
 • Yeni endüstri dalları doğar.
 • İhracatta rekabet kolaylaşır.
 • Mal ve hizmetlere talep artar.
 • Ülke savunmasına katkısı olur.
 • Üretim maliyeti azalır.
 • Askeri savunmada önemlidir kısa süre de güçlü ordular kurulabilir.
 • Nüfus dinamik bir yapı kazanır vb.

Olumsuz etkileri de var fakat çok daha fazla ve o yüzden hepsini yazmayacağım.

 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • İnsanlar çoğalacağı için iş bulmakta zorluk çekerler.
 • Tüketim artar.
 • İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılaşması artık zor olur.
 • Kalkınma hızı düşer.
 • Eğer insanlar bilinçsizce davranıp çevreye çöp atarlarsa çevre kirliliği artar.
 • Tasarruflar azalır.
 • İnsanlar bir yerden başka bir yere gideceği için iç ve dış göçler artar.

Bunlar nüfus fazlalığının olumlu ve olumsuz etkileri. Tabii ki de nüfus azlığının olumlu ve olumsuz yönleri var. Onlara da bu siteden bakabilirsiniz : https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53436151.😊 

(Visited 4 times, 1 visits today)