NÜFUS FAZLALIĞININ REFAHA ETKİSİ

Nüfusun gerekenden fazla olması hayat kalitemizi oldukça etkileyebilecek bir şeydir. Bunun da tabii ki hem olumlu sonuçları ve olumsuz sonuçları vardır. Öncelikle olumlulardan başlayalım. Birincisi, nüfusun fazla olması daha çok insan gücü sağlayacaktır. Yani, çalışan insan sayısı artacaktır ve ülkenin kalkınması iyileşebilir. Daha çok üreten bir ülke haline gelecektir. İkincisi, olası bir savaş durumunda ülkede daha fazla insan olduğu için daha çok insan gücü olacaktır, yani kısacası insan sayısının fazla olması daha çok birlik, dayanışma, ve daha çok denektir. Ama olumsuz yönlerine bakacak olursak, daha çok işsizliğin olduğunu görürüz. Çünkü zaten nüfus attıkça çalışmayan insan sayısı da artabilir. İkinci olarak, nüfusun fazla olması ülkede daha fazla ihtiyaç denektir ve bu yüzden ithalat oranı da artacaktır. Çünkü bir ürünü üretebilmek için en azından ham maddenin satın alınması gerekir. Ve alım oranı artarken satım oranı aynı kalırsa ülkenin ekonomisi kötü etkilenir. Ve bütün bunlara bakacak olursak nüfusun gereğinden fazla olması daha çok olumsuz basan bir durumdur, tıpkı nüfusun az olmasının olduğu gibi.

(Visited 3 times, 1 visits today)