Nüfus fazlalığı

Optimum nüfus bir ülke veya sınırları belirli bir bölge için en elverişli nüfus miktarı demektir. Bu sayı bölge veya ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleriyle yakından ilişkilidir.
Nüfusun ekonomik yönüyle önemli bir sorun olarak kabul edilmesi, hızlı nüfus artışından oluşan istihdam sorunları, nüfus artışının ulusal geliri azaltması ve sefaleti teşvik etmesi kalkınma hızının düşürmesi gibi sebeplerden dolayı nüfus artışı ile ilgili çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Nüfus miktarı optimum seviyenin üzerinde seyrederken, kişi başına düşen gelir azalacak, optimum seviyede ise kişi başına düşen milli gelir artacak dolayısıyla refah seviyesi artacaktır. Nüfus büyüklüğü ülkenin nüfus başına üretimin en fazla çoğalacağı limittir. Bir ülkenin doğal ve beşeri kaynaklarının büyüklüğü, doğal kaynaklar bakımından zenginliği, bulunduğu mevki, ulaşım, ticaret ve sanayi alanlarına göre durumu, iklim, su kaynakları toprak ve zirai özelikleri son derece önemlidir bu nedenle işsizlik, yetersiz eğitim ve sağlık şartları gibi toplam yaşamını doğrudan etkileyen sorunlar azalır.
Ülkenin özel konumu fiziki coğrafya özelikleri, yer altı kaynakları ve beşeri sermayesi de nüfus büyüklüğü ve refah düzeyi ilişkisini belirlemesi bakımından önemlidir geri kalmış ülkelerde ise temel sorun hızlı nüfus artışı ve mutlak nüfus miktarının fazlalığıdır.

(Visited 1 times, 1 visits today)