Nüfus Kirliliği

Artan insan nüfusuyla doğru orantıda ilerleyen bazı problemler günümüzde büyük sorunlara yol açabildiği gibi bazı durumlar da iyi sonuçlara sebep olabiliyor. Bu durum bakış açılarına göre farklılık gösterebiliyor. Bir ülkede nüfusun artması iki farklı yönde ele alınabilir. Birincisi “olumlu yönleri”, ikincisi ise “olumsuz yönleri.” Günden güne nüfus sayısının artması sonucunda ne kadar olumlu yönlerine odaklanmaya çalışsak da olumsuz yönleri de oldukça fazla ve bazı görmezden gelinemeyecek kritik maddeleri var. Aynı zamanda nüfus sayısı bir ülkenin refah seviyesini dahi belirleyebilir.

Nüfus artışının olumlu özelliklerine değinecek olursak; ilk olarak bizler için daha fazla olanak ortaya çıkacak. Örneğin daha teknolojik, modern bir döneme girebileceğiz. Bununla beraber iş olanakları daha da artmış olacak. Yanı sıra üretimde artış gözlemleyebilecek olup, askeri alanda daha kuvvetlenebilecek ve nüfusun dinamik bir yapı kazanacağını öngörebiliriz. Ayrıca az gelişmiş yerlerde ise kültürsel ve belki de ekonomik açıdan faydalı şeyler olabilir diyebiliriz. Ülkenin refah seviyesine değineceğimiz zaman ise yine güzel gelişmelere karşılaşabileceğimizi de söyleyebiliriz.

Nüfus artışınının olumsuz özelliklerine baktığımız zaman ise; kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelir, her ne kadar iş olanakları artsa da iş bulma şansınız oldukça azalacaktır çünkü maalesef herkesi değil sadece nitelikli elemanları tercih edeceklerdir. Yine tüketimin artmasını ve temel ihtiyaçlara ulaşımın zorlaşabileceğini söyleyebiliriz, ülke genelinde tasarruf azalabilir, çevre ve hava kirliliği artabilir, orman sayıları azalabilir. Dolayısıyla doğadaki bütün canlılara zarar vermiş olacağız bunun sonucunda yavaş yavaş yok olmaya başlayacağız, kalkınma hızında düşüş yaşayabiliriz ve çarpık kentleşme sorunlarının başlayabileceğini söyleyebiliriz. Üstellik ülkenizin refah seviyesinde de bir yükselme yaşayacağımızı sanmıyorum çünkü saydığım maddeler pek de iç açıcı şeyler değil.     

Tüm bu yönlere değindikten sonra sizce fazla insan fazla sorun mu demek? İki tarafı da karşılaştırdığımız zaman rahatça nüfus çokluğunun negatif özelliklerinin daha fazla, üzücü ve dramatik sonuçlarının olabileceğini söyleyebiliriz. Lakin önceden değindiğim gibi herkesin bakış açısına göre de değişebilir bu durum. Sadece kişisel değil bir topluluğa göre de değişebilir. Örneğin gelişmiş ülkelere göre nüfus artması kötü bir olayken gelişmemiş ülkeler tarafından hoş karşılaşabilir. Ayrıca doğanın, hayvanların, ağaçların gözlerinden baktığımız zaman nüfusun artması olabilecek en kötü senaryolardan birisidir. 

Belki sayının azalmasını ya da artmasını değiştiremeyiz ama yapabilecek başka türden çözümler bulabiliriz. Mesela toplumların bilinçlendirilmesi. Bunun için bazı farkındalıklar yaratma projeleri üzerinde çalışılabilir. Özellikle gelecek nesillerin her türlü kaynağa erişme fırsatları olacağı için kaynaklarda doğru bilgilendirme de çok önemli olacaktır ve bu noktada doğru bilgilendirmeyi aslında şimdiki kuşak, gelecek kuşaklara aşılamış olacaktır. Artan nüfus sayısının negatif özelliklerinin yerine pozitifliklerinden yararlanmak da yine bizlerin elinde olan bir şey. O yüzden henüz daha şansımız varken doğru adımlar planlamalı, onları uygulamaya koymalıyız.  

(Visited 4 times, 1 visits today)