Nüfusun Refah Düzeyine Etkisi

Refah düzeyi nedir?  Öncelikle yazıma bu önemli kavramın anlamıyla başlamak istiyorum. Refah düzeyi halkın huzurlu bir şekilde yaşamasıdır. Mesela eğer bir toplumun refah düzeyi yüksek ise o toplumda huzur vardır.

Şimdi geçelim asıl konumuza, nüfusun refah düzeyine olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir, nüfusun tabii ki refah düzeyi üzerinde etkileri bulunmakta fakat bu etkiler hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Mesela nüfusun fazla olması refah düzeyine olumsuz bir etkisi olacaktır yani refah düzeyini azaltacaktır çünkü kalabalık bir toplumda suç işleme olasılığı daha fazladır. Eğer nüfus az olursa refah düzeyi üzerinde olumlu bir yanı olmuş olur çünkü nüfusun az olduğu yerlerde çoğunlukla suç işleme olasılığı daha azdır.

 

 

 

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)